jeudi 21 novembre 2013

Nõuame positiivset kultuuri
Seltsimehed, vabandust, daamid ja härrad,

Mul on rõõm teid tervitada siin uues kultuurikeskuses, mis on veel üheks veenvaks tõendiks meie riigi ja rahva uutest hiilgavatest saavutustest majanduse ja kultuuri vallas. See, et me täna oleme siin vastu võtmas suure sotsialistliku, vabandust vabariigi aastapäeva, on saanud võimalikuks tänu sellele, et meie Partei on jäänud kindlaks Mar... vabandust, Milton Friedmani ja teiste klassikute kõikevõitvale õpetusele ja otsustavalt võidelnud revisionistide ja igasugu kodanlike, vabandust sotsialistlike õõnestajate sepitsuste vastu, kes tahavad külvata meie ridadesse kahtlusi ja eksiarvamusi, nagu ei vastaks meie Partei ja valitsuse kurss rahva ootustele ja vajadustele. Seltsimehed, vabandust, daamid ja härrad, meie saavutused on kindlaks tõendiks, argumendiks, mis jätavad häbisse need Lääne, vabandust Idanaabri ees lömitajad. Seltsi... vabandust, daamid ja härrad, selleks, et veenduda meie kursi õigsuses, tarvitseb ainult heita pilk sellele saalile, kroonlühtrite särale, eesriiete majesteetlikkusele. Või veel parem – heita pilk välja meie kaunitest kõige moodsama disainiga akendest rekonstrueeritud tänavale, autodele, mis seal kihutavad. Selts... vabandust, daamid ja härrad! Mis marke te seal näete? Ka vanu žiguleid, moskvitše, labaseid volkareid ja oopeleid ning muud massikaupa? Ei, kallid kolleegid ja kaasvõitlejad! Me näeme seal aina enam mersusid, bentleid, ferrarisid ja muid eksklusiivseid sõidukeid, milles kihutavad oma asju ajades meie tublid ettevõtjad, meie aatekaaslased, kellele me oleme loonud viljastavad tingimused arendada oma võimeid, ajada oma asja ja niimoodi aidata kaasa Nõukog... vabandust, Eesti arengule ja õitsengule. Selts...kond, mul ei ole vaja pikemalt peatuda meie saavutustel, need on silmnähtavad ja me võime nende üle õigusega uhkust tunda. Ei ole vaja ka rõhutada, et need saavutused on veenev tõend meie partei ja rahva ühtsusest. Jah, see ühtsus on vankumatu ja need halisevad intelligendikesed, kes püüavad seda kõigutada, jäävad häbisse. Nad on ära pöördunud rahvast, nad tegelevad mitmesuguste pisipuuduste ülespuhumisega ja lihtsalt tänitamisega. Nagu seltsimees Lenin... vabandust, nagu üks poliitik kunagi ütles, on intelligents rahva pask, mitte aju. Nagu ütles üks teine naaberrahva poliitik, ei ole tõelised loomeinimesed need virisejad ja halisejad, vaid need ennastsalgavad ettevõtjad, insenerid, spetsialistid, kes ühiste pingutustega meie partei juhtimisel ehitavad rahvale helget tulevikku. Selts... Daamid ja härrad, on selge, et sellel intelligentlikul kõntsal ei ole perspektiivi, ei ole kohta meie helges tulevikus. Eks sellepärast ta rabelebki, sellepärast tegelebki ta palavikuliselt meie ajutiste kitsaskohtade otsimise ja meie ajutiste raskuste üle hädaldamisega. Kahjuks on meie hulgas veel mõnevõrra ebakindlat elementi, kellele selline hädaldamine negatiivset mõju avaldab ja kes otsustavad lahkuda meie tulevikuehitajate ridadest ja otsida hõlpsamat elu välismaal. Nii ma küsingi teilt, kui kaua me peame kannatama sellist halajate ja ilkujate kampa ning kulutama oma töö ja vaevaga teenitud ressursse tema ülalpidamiseks ja poputamiseks. Ei, selts... daamid ja härrad, sellist olukorda, sellist komejanti meie Partei ei saa kauem taluda. Meie vajame ja nõuame positiivset kultuuri! Me ütleme ei kultuuri negatiivile, mida oleme pidanud juba liiga kaua taluma! Kui keegi tahab meie üle irvitada, meid mustata ja mõnitada, siis tehku seda oma kulul. Esinegu oma «loominguga» laatadel, rahvamajades, tsirkustes koos mustkunstnikute, tuleneelajate ja lõvitaltsutajatega. Kes on sellest ärahellitatud intelligendikeste kambast ausamad – nad ei nõua rahvalt, Parteilt ja valitsuselt raha ja privileege. Muidusööjatel ja veiderdajatel ei ole kohta meie õitsevas nõuk... vabandust, euroatlantilises rahvaste vennalikus peres. Meie aitame neid, kes ennast ise aitavad. Uppuja päästmine on uppuja enda asi! Andekate ja edukate ekspluateerimine äpude poolt peab lõppema!

Elagu Partei ja rahva vankumatu ühtsus!

Elagu kapitalismi ehitamise suur üritus!

Meie lipukirjaks on ja jääb Raha, Edu ja Kuulsus!

Rohkem positiivset kultuuri!


Kestvad, marulised kiiduavaldused.

See on unes nähtud kõne, mille peab 2033 aastal Edupartei liider Tallinna uuendatud linnahallis oma parteikaaslastele. Tundub, et ta on kõnes kasutanud tsitaate Leninilt, Stalinilt, mõnelt Putini lähikondlastelt ja mõnelt nüüdis-Eesti poliitikult või vähemalt viitab ta nende tekstidele. Ilmselt on ta ka hästi tuttav XX sajandi teise poole Nõukogude funktsionäride fraseoloogiaga.

Aucun commentaire: