mercredi 28 avril 2010

Eurohädä

Mi puul muku kõneldas ja kirotedas, kas saami euro vai ei. Viimätsel aol om jutt iks nii, et saami. A ku kaia, mis Euruupan sünnüs, sis piät nakkama küsümä, kas euro jääs pidämä vai ei. Ku Krееka, Portugal ja Hispaania pankrotti jäävä, sis on euro tulevaig peris tume.