mercredi 30 octobre 2019

Stupid people

I cannot believe that the U.S. presidential candidate Joe Biden is a stupid man. But he is able to say very stupid things. E.g. he has said "Putin's days of tyranny are over". Of course, Putin is no tyrant, he is a tzar, and perhaps the best tzar Russia has ever had. But if Biden says such stupidities, he says it for the public, for his would-to-be electors. The conclusion is that he knows he has to talk to stupid people. And he knows that at least 50% of Americans are stupid, don't know much of the world they live in. And they live in a mythologized, Manichean world of eternal struggle between the Good and the Evil. And to imagine Russia as the impersonator of the Evil needs no big effort, many people are preconditioned to this stereotype. An old stereotype predating even the Cold War.

mercredi 16 octobre 2019

Biomassi rumalus

Olen palju mõelnud selle üle, mis ikkagi on see, mida nimetatakse rumaluseks, lolluseks, nõmeduseks jne. Tisler ei ole kindlasti rumal sellepärast, et ta ei tunne relatiivsusteooriat. Füüsik, kes seda ei tunne on rumal, aga ei ole rumal, kui ei oska höövlitera perfektselt teritada. Tisler, kes seda ei oska, on rumal. Ühesõnaga: rumalad oleme siis, kui ei saa hakkama sellega, mis on meie otsene amet, otsesed kohustused, ülesanded. Inimene, Homo sapiens ei olnud üldiselt rumal, kui ta sai hakkama oma eluga traditsioonilises looduskeskkonnas ja ühiskonnas. Nüüd see ei ole enam nii. Kõik on nii palju muutunud, et Homo sapiens ei saa enam hakkama oma eluga, on sassi ajanud suhted loodusega, ka iseendaga. Probleemid on keerulised, nad on nagu võrrandid mitme tundmatuga. Meie aga püüame neid lahendada, nagu oleks tegu vaid ühe tundmatuga. Praegu on tähelepanu koondunud kliimamuutusele ja meie püüetes seda ohjeldada tuleb inimlik rumalus selgelt välja. Kui fossilkütuste põletamine lisab atmosfääri CO2, siis leiti, et OK, hakkame põletama rohkem mittefossiilset kütust, st. puid, põhku, turvast jms. Biomassi, elusmassi. Unustatud on, et niiviisi vabastame mõnel puhul õhku tubli hulga süsihappegaasi. Eriti, kui põletame vanemaid puid. Puude asemele istutamine ei asenda vanu puid, nende kasvamine tõhusateks CO2 salvestajateks võtab palju aega. Ning mis veel olulisem: praegu ei ole kliimamuutus ainus ja kõige tõsisem inimmõjuga tekitatud häda. Looduse, elu mitmekesisuse hävimine on minu arvates hullem. Mõlemad probleemid on muidugi omavahel seotud. Biomassi põletamine on löök elurikkuse vastu, põletades-hävitades puid ja "väheväärtuslikku puitu" hävitame tegelikult suurel määral elurikkust. Oksad, okkad, lehed ja metsaalune risu on materjal, millest elu end ehitab. Aegamööda, luues niimoodi keerulisi süsteeme, organisme, ökosüsteeme. Meie võtame ja põletame selle keerukuse kähku kateldes ja paiskame soojusena, süsihappegaasina ja muude jääkidena õhku, Kiirendame entroopia kasvu, töötame elule vastupidises suunas. Hävitades biomassi, hävitame ka elu. Et me ise oleme ju ka biomass, hävitame vähehaaval ka iseennast. Haavatud, vaesemaks muudetud loodus ei anna meile enam kõike, mida meile vaja on, kaotab tasakaalu. Ning koos sellega kasvab meie rumalus. Ma ei usu, et biomassis, st. ka meis on mingeid mehhanisme, mis takistaksid rumaluse võidukäiku. Meie niinimetatud intelligents on osanud sellised mehhanismid kõrvaldada ja neist mööda hiilida. Meie mõistus, meie intelligents on saanud suuresti kahjulikuks loodusele ja meile endile. Ning iseenda ohjeldamisega ei tule ta ilmselt toime.

jeudi 10 octobre 2019

Olga Tokarczuk ja Nobel

Ma ei teagi, kas kahetsen või rõõmustan, et N. auhinda pole saanud. See oleks vanale raskelt haigele inimesele vist liiga ränk katsumus, aga pere saaks rahus elada ja õppida. No on nagu on. Olga T. on tuttav inimene. Saime kokku Tartus, hiljem oleme vahetanud kirju. Tema soovis mulle õnne Euroopa kirjandusauhinna puhul, nüüd mina talle Nobeli puhul. Noor inimene, elab üle, saab reisida ja rahus kirjutada, kui pidulik jant läbi. Huvitav on see, et O.T. teostest on eriti auhinnaväärseks nimetatud raamatut "Jakobi raamatud", mis räägib juudi kabalistist-messianistist Jakób Frankist ja tema lähikonnast. Mis tähendab, et ka minu esivanematest. Olga teab mu päritolust ja mainib Franki pere järglaste hulgas ka üht bardi ühes Balti riigis. Nii kitsas on ikkagi maailm.

Ise annaksin N. auhinna väärilise auhinna albaanlasele Ismail Kadarele. Mis tema raamatutest olen lugenud, vapustasid mind tõsiselt.

mardi 1 octobre 2019

Капкан для российских политиковС времен Сталина в СССР русских начали считать „первым народом среди равных”. По мере того, как угасала сила притяжения революционной идеологии и государство рабочих и крестьян превращалось в одно из государств со своими национальными интересами, оно нуждалось в том, что и другие: в национализме и патриотизме, важнейшей основой которых является история. Таким образом, советское руководство отчасти возродило русский национализм со славной историей Росии. Это очень понадобилось во время войны, борьбы с немецкими захватчиками. В „войне священном” это помогло одержать победу над грозным и беспощадным врагом. Но новый русский национализм с отголосками мессианизма и некоторыми остатками большевистской идеологии вечной борьбы против врагов дал толчок и возникновению и возрождению национализма других народов СССР. Коллаборационизм с немцами разпространился среди нерусских от Кавказа и Крыма до Прибалтики. Коллаборантов жестоко покарали, но политика железной руки в завоеванных странах Восточной Европы создала и укрепляла и там антисоветские и антирусские настроения. Результатом этого стало то, что все, кто мог, ускользнул из Советского Союза и советской сферы влияния, когда сам нерушимый Союз рухнул. Среди прибалтов, поляков или румын нетрудно сохранить и поджигать антирусские чувства и ныне: их история дает для этого немало поводов. Таким образом, вместо того что жаловаться на то, что „почему-то нас не любят”, русским политикам и журналистам стоило бы смотреть в зеркало истории, понимать то, как гениальная политика товарища Сталина и его соратников обратила друзей и просто не-врагов России в ее врагов. Но тут для российской политики возникает серьезная трудность. Россия переживает непростые времена и обращение к славному прошлому, к великой Победе пока помогает сплотить народ, поддержать веру в то, что и нынешние трудности преодолимы. С другой стороны, культ Победы и нарратив о том, что советские воины освободили поляков, чехов, венгров, немцев, не говоря об эстонцах или крымских татар, дает пищу антирусским сентиментам тех народов. Трудно убедить людей в том, что их освободили, если они сами так не считают... А с другой стороны, признание, что победоносные советские воины занимались и мародерством, вандализмом и изнасилованиями, что в освобожденных краях и странах начались страшные репрессии, разгневает многих, коим дороги подвиги их отцов и дедов, и это вполне возможно означало бы конец нынешнего тандема с его умеренной политикой, приход к власти неосталинистов вкупе с ярыми русскими националистами, у которых масса приверженцев. Так Путин и его команда должны продолжать нынешнюю политику, отчасти опираясь на идеологию, в которой образ Великой Победы имеет особую роль, но не дать власть в руки тем, для кого всякий отход от великих идеи Ленина-Сталина было предательством, смертельным грехом против Родины. Не дать людям, люто ненавидящим либералов, Хрущева, Солженицына и Горбачева, всерьез попытаться вернуть советские порядки. Тут соперникам России нетрудно использовать трудности Кремля, поддерживая национализм побежденных-освобожденных, играя на образе опасного русского медведя, который только о том и думает, как возвратить себе потерянные страны и народы. Нажим на Россию и на Путина идет в пользу прежде всего неосталинистам. Хотят ли это конкуренты России? В это трудно верить, но вместе с Эйнштейном нужно признать, что человеческая глупость бесконечна. Так что нам следует надеяться, что Путину и его команде все-таки удастся сбалансировать российские политические силы и что самое главное – удастся не дать взять верх тем реставрационистам, которое ничего не забыли и ничему не научились.