jeudi 5 avril 2012

Eesti kiil?

Tütär osti vahtse telefoni. Kai menüüd ja edimält es saa arvo. Imeliku sõna: kuva, kuvamine, varundamine. Kuva om mu meelest soome kiil, mis kiil om varundamine, tiiä-i joht. Eesti kiil sääne ei ole. Inglise keeleh omma tavalitse sõna: image, backup, save. Meil mõteldas imelikke sõnnu vällä. Mis ime, et inemise näid ei pruugi ja inglise kiil tundus omamb ja kodosemb. Ku edesi niimuudu kiilt tsurgitas, nakkase nooremba inemise rohkemb inglise kiilt pruukma.
Telefonin olnu luke: lähtesta sätted. No mis säändse keelega pääle naata? Прощай, родной язык!

Let's Keep Out of Psychological Warfare

I think that Estonian politicians and media should not let our country to be used as a proxy in the psychological warfare between the US and Russia that seems to have intensified in the latest months. Anti-Americanism is not a problem here, but Russophobia definitely is. The picture given of developments in Russia is clearly biased, and our activists of all kinds are keen to rush to condemn Russians and to teach them good democratic manners. There is a lot of political amateurism in Estonia... Есть большая разница между действительной политикой и политической самодеятельностью.