mercredi 27 avril 2011

The environment we need?

I feel I am a somewhat archaic human being: I really feel a forest, a beach, the cloudy or starry sky are more interesting than any man-made environment. It fits well into the theory: we humans are foraging animals who had to be keen observers, the complex natural environment of savannah and seaside shaped us, made us what we are. And most probably this is the environment we still need, where we feel well. The rush to beaches, to seaside resorts seems to prove this. But why then there are many people satisfied with urban environment that is necessarily (Shannon's theorem for example is a proof of it) poorer than forest or seaside? Why are so many of us alienated from forest, from nature? Are the urbanites and modern farmers whose environment consists of buildings, monocultures and TV, somewhat their own pets, domesticated animals who are accustomed to live in their cages and don't feel well in more complex environments, are afraid of forest, of night, of mosquitoes, bees, mice and frogs? Why do we accept destruction of natural forests, replacing them with tree plantations? I feel so well in my own forest where every tree has a character of its own, where there are so many other plants in addition to trees, so much buglife and birdlife. And it's hard for me to understand how many other people don't feel like that and are not interested in preserving the nature in its real complexity, in fighting against excessive humanization, simplification of our environment. Do I belong to a small and powerless minority with my desperate need of Nature?

mercredi 13 avril 2011

Лица и морды

Людeй, особенно людей мужского пола можно разделить на имеющих лица и имеющих морды или хари. Конечно, чистых мордастых и чистых обладателей лиц (личностей?) немного, большинство из нас имеет признаки и тех и других. А по моим наблюдениям, мужчины сидящие за рулем своих дорогих машин чаще попадают во вторую категорию, являются более мордастыми чем остальная часть населения. Поэтому я чувствую себя плохо на бензостанциях и в авторемонтных мастерских. Глядя на мужчин там, вдруг чувствую, что мир или та его часть, где проживаю я, мне чужд и враждебен.

Mis on Tartun hirmus

Kevväi om käen ja lumi Tarto liinast lännü. Ja nigu Joel Sanga luuletusen, sulas lume alt vällä pallo aska ja muud. Tarto liin on varra keväjelt peris hirmus. Ja toda hirmsust tege viil suurembas seo, et liinan ole-i õigit parke. Tuust asast ole pallo kirotanu ja ei taha pikembält inäp kirotada. Parkest ja "hallasallust" roogitas vällä puhma ja tulemus om "rohilane kõrb", kon saisva samba ja kõk paistus läbi. Inemise silmi kotsil ole-i midägi rohilast, ole-i ello. Lätsi üle Ülikooli käen oleva suure nurme Ravila uulitsa veeren, koh saisva tehnoluugiainstituut ja kiimiamaja. Innemalt olli tolle nurme pääl inemiisil aiakeisi ja kasvi puhmit ja puid. Olli midägi varolist. Nüit sis om kõk tuu varoline är häütet, paar salgakest kõive inne om jäetü, näide ümbert om aga pajovitsakese ja kõk madalamp är ragotu. Kai toda ja vihasti. Mõtli, et kas om jälki parke ja hallasallu asjamehis võetu politseiniku, kinkä mure om tuu, et es olessi puhmit, sis ei ole pättel ja asotsiaalel kohegi hinnäst käkki. Nii vai tõisilde, tuu politselik pargiarhitektuur om Tarton iks võimul ja nii või üteldä, et Tarto om politseiliin. Kas sis Eesti om ka politseiriik? Jummal sa tiiät. Tahtmine Tarton ellä kaos kül är.

samedi 9 avril 2011

Стихи и тишина

Хорошее, настоящее стихотворение, как и настоящая картина или музыкальное произведение -- в них больше тишины чем звука или красок. Настоящее искусство создает островок, оазис тишины посреди повседневнего шума, забот, потока сознания. А тишина -- это свобода. Свобода -- это возможность снова найти себя, прийти, возвратиться в себя из забвения, из иллюзий, шума звуков, образов, мыслей. Наше сознание полно такого шума, искусство иногда помогает нам избавиться от него хотя на несколько минут.