dimanche 2 septembre 2018

Uusflagellandid ja värvipimedad
XIV aastasaja Euroopas levis flagellantide liikumine. Nad piitsutasid end raevukalt, lootes niimoodi leida Jumalalt lunastust enda ja teiste pattude eest. Meie ajal on tekkinud omamoodi uusflagellantlik liikumine samuti Euroopa intellektuaalide hulgas. Siin piitsutatakse end, valget Euroopa meest kurja eest, mis ta on kõigile teistele teinud. Neegritele, indiaanlastele, hindudele, muslimitele. Naistele. Sellest kurjast, mis näiteks muslimid on teinud eurooplastele, ei ole viisakas, poliitkorrektne rääkida.

Uusflagellandid tahavad ka hääks teha kurja, mis on tehtud seks-vähemustele. Võitlus LGBT ja muude õiguste ja pretensioonide eest vallutab aina enam avalikku sõna. No olgu, aga mulle torkab silma, et siin esinevad peaaegu ainult seks-vähemused. On ju ka muid vähemusi, näiteks värvipimedad, kelle hulka ka minul on au kuuluda. Kui meie sama häälekalt nõuaksime oma õigusi ja protestiksime diskrimineerimise vastu kui näiteks transseksuaalid, võiksime nõuda, et ei kasutataks enam värvinimetusi "punane" ja "roheline", vaid näiteks "poheline" või "runane"... Meid, daltoonikuid, on hoopis rohkem kui transseksuaale, ligi 10% Euroopa meestest. Aga kas oleme vagurad või lihtsalt mõistlikud, me ei korralda karnevale "Colour-blind pride" vms.

Aina enam tunnen, et mitmes asjas olen konservatiiv, kristlik konservatiiv. Mis ei tähenda, et mulle meeldiks kapitalismimeelne liberaalsus. Ma usun, et inimeste ideaal ei peaks olema rikkus, vaid vaesus, kasinus. Minu pühamees on Assisi Franciscus. Ja olenemata sellest, mis seos Franciscusega on Jordan Petersonil, Mihkel Kunnusel või Peeter Espakil, tunnen, et olulises osas mõtlen ja tunnen nagu nemad. Uusflagellantlus ja lõputu genderi ümber jahumine ajab iiveldama. Nagu selle aluseks olevad väga meelevaldsed teooriad sellest, et pooled asjad on "sotsiaalne konstrukt". Olen liiga süvenenud bioloogiasse, et seda tõsiselt võtta. Olen rohkem loom, looduse ja/või Vanajumala looming (piiblikeeles "loom" tähendabki "loodut"). Ei ole sotsiaalne konstrukt. Uusflagellandid võivad seda olla, kui tahavad.