dimanche 16 novembre 2008

Враг нашего врага...

Одна из главных ошибок эстонской внешней политики в том, что мы горячо поддерживаем всех, кто выступают против России. Хотя это делается под лозунгом поддержки демократии и свободы, это вряд ли убедит хоть минимально разбирающихся в событиях в мире. Наши политики как будто не думают о том, что не всегда враг нашего (действительного или воображаемого) врага является нашим другом и о том, что мы уж слишком усердно создаем из себя образ враждебного России государства. Кому нужны наши антироссийские жесты и высказывания? Политикам в охоте за голосами? Нашим покровителям в Америке? Думаю, что не очень умно портить наши отношения с соседом ради очень сомнительных отношений с очень сомнительным руководством далекой от нас страны. Я убежден в том, что участие в войне, будь даже холодной против Россий является крупной ошибкой. Тут наши интересы не объязательно совпадают с интересами США. Американцы могут сразу отойти от конфронтации с Москвой, нам, если уж сильно завязли в нашей антироссийской риторике, это делать очень трудно.

mardi 11 novembre 2008

Es tule mõistus kodo

Täämbä ma lui Päävälehest, et minister Aaviksoo om ütelnü, et Gruusiaga ole-i kõk klatt asi vai umbes nii. Ma joba mõtli, et viimäte om sis üts valitsuse inemine midägi mõistlikku ütelnü tollest värgist, et mi puul naatas ka arvo saama, et Saakashvili om veedü ull inemine ja and esi hindäle pessä kui Gogolit tsitiiri. A täämbä Aaviksoo joba õiend, et timä es avalda esihindä arvamist, ütel inne edesi, mis muial Euroopah arvatas. Es tule mõistus kodo. Tiiä-i, mis hädä om mõnel mehel tapelda vindläste ja kommuniste vasta kohki kavvõh. Kats tükkü taplese Kuubal Castro vasta ja tõse jälki Kaukaasian vindläisi vasta. Nigu hädäliisi muial es olessi. Võinu Lääne-Irianih paapuade vai Birmah karene hääs midägi tetä. Vai avita Peruuh ja Boliiviah indiaanel umma kiräkiilt tetä.

Aaviksoo selet viil, et mi piämi lääneeuruuplaisille iks selges tegemä, mis gruusialase tahtva, et nimä ei mõtlese, et nimä omma üte hoobis tõistmuudu mägiinemise. Oh jummal sundku, kas Eestih om sis Gruusia tundjit? Kiä mi maal mõist gruusia kiilt ja kultuuri? Ullikese mõista-i Gruusia nimmigi kirotada, muku pandva h-tähti egäle puule, Thbilisi ja Khuthaisi ja mis kõk viil... Prantsusmaal ja Saksamaal om näid tundjit küll ja tuuperäst tah omgi suhtumine veedü jaihep ku mi puul. Nimä saava parembahe arvo, mis miis tuu S. om.

Vaihel om mul tunne, et mi poliitiku tahtva viil kõrra Sinimäkki. Eesti rahvale kangelaslikku tapelust ja kangelassurma. Üts lollemaa maailmah rohkep.