mardi 31 octobre 2017

Lõpetada värvipimedate diskrimineerimine

*
Kui värvipimedate (daltoonikute) kogukonna esindaja, protestin ma sõna „roheline” vastu. Selle sõna kasutamisega diskrimineeritakse meie vähemust. Kuna meie jaoks roheline, kollane ja oranž on sama värv, nõuan, et leitaks uus sõna, mis tähendaks kõiki neid värve koos. Pakun ise sõnu nagu „pulleline”, „koheline” või „ropullane”.

Как представитель сообщества цветослепых-далтоников, я протестую против употребления слова „зеленый”. Этим словом дискриминируется наше меньшинство. Так как для нас зеленое, желтое и оранжевое являются одним и тем же цветом, я требую, чтобы нашли новое слово для тех трех цветов вместе.


As a representative of the community of colour-blind, daltonic beings, I protest against the use of the word „green”. Use of this word is an act of discrimination agains our community. As for us, green, yellow and orange are the same colour, I demand that a new word be invented, meaning them all.

lundi 23 octobre 2017

Ei ole inimene

Sain kokku oma kunagise tuttava Joonatan Vaglarauaga. Ta nägi mind tänaval, ruttas mu juurde. Nägin, et ta oli üsna erutatud ja kohe selguski, miks. Nimelt oli ta lugenud uudistest, et Briti valitsus pöördunud ÜRO poole taotlusega, et tema dokumentides ei kasutataks enam sõnapaari "rase naine" -- pregnant woman, беременная женщина jt. See olevat solvav transseksuaalidele-transgenderitele, kes ka vahel otsustavat lapsi saada. Rasedat tulevat nimetada ainult "rase inimene". Joonatan seletas, et ta on sellest uudisest väga rõõmus. Viimaks ometi! Tema loodab tõsiselt, et see on algus, mille juurde ei saa pidama jääda. Nimelt on tema, Joonatan, lapsest pääle veendunud, et ta ei ole inimene, vaid siga. Õnnetuseks ei olnud tema lapsepõlves meditsiin suuteline inimest seaks kujundama. Seda ei suuda veel ka tänapäeva meditsiin, kuid juba on võimalik sea organeid inimesse istutada. Ilmselt ka vastupidi. Nii loodab Joonatan meditsiini edusammudele ja kavatseb omalt poolt varsti esineda üleskutsega kõigile, kes end samamoodi tunnevad kellegi muu kui inimesena. Ta tunneb vähemalt veel üht siga, üht mäkra, kaht koera ja üht karu. Ta on ka kindel, et nüüd, innustatud Briti valitsuse epohhaalsest sammust, astuvad need ja teised olevused nüüd avalikkuse ette ja hakkavad nõudma oma õigusi. Esimese sammuna muidugi tuleb koos iganenud sõnadega "mees" ja "naine" jätta ka sõna "inimene" ja selle asemel kasutada sõna "olevus", "olend" või "elusolend". Kõigile olevustele tuleb anda õigus abielluda, elada pere-elu ja saada järeltulijaid, teisi olevusi. Joonatan usub, et teaduse, eriti geenitehnoloogia ja plastilise kirurgia edusammud teevad selle juba põlvkonna-paari pärast võimalikuks. Seni peavad esimesed oma õiguste eest välja astuvad olevused leppima teadmisega, et nad on suure eetilise revolutsiooni kuulutajad, esimesed, kes julgevad astuda kivinenud tabude vastu.

dimanche 1 octobre 2017

Välisministeerium karu saba alla

Kui lugesin, et Eesti Välisministeerium teatab, et Eesti toetab Hispaania territoriaalset terviklikkust, ütlesin sõber Samuel Kirotajale, et saadaksin meie välisministeeriumi persse koos Hispaania terviklikkuse ja muude kõlavate sõnadega. Samuel ei olnud nõus. Tema meelest oli Euroopa allakäigus oluline osa selles, et osa venelasi, ühe Vene impeeriumi kubermangu kodanikke, kuulutasid selle kubermangu iseseisvaks Eesti Vabariigiks. Selletõttu jäid Venemaal võimule bolševikud, Saksamaal tulid võimule natsid ja sõjas said hukka kümned miljonid inimesed. Samueli meelest ei olnud toonane Vene impeeriumi terrritoriaalse terviklikkuse lõhkumine üldse seaduslik ja nii ei ole seaduslikku alust ka Eesti Vabariigil. Seaduslikkuse ja maailmarahu huvides tuleks taastada Vene Impeerium oma 1914. aasta piirides. Õigusjärgselt oleme Vene Impeeriumi alamad, elame siis Liivimaal või Eestimaal. Niisama tuleks tema meelest taastada ka Hispaania impeerium, mille koosseisu kuuluksid pääle Kataloonia ja Baskimaa ka praegused Kesk- ja Lõuna-Ameerika riigid (v.a. Brasiilia), Kuuba, Puerto Rico ja Filipiinid. Eesti Välisministeeriumi avaldus annab temale lootust, et ka sääl mõistetakse, et tulevik kuulub taassündinud impeeriumidele, ütles Samuel, kui lahkusime.