mercredi 13 septembre 2017

Ilmasõda

Samuel Kirotajal on õnnestunud teada saada üht-teist NATO pääkorteri kinniste uste taga peetud arutlustest. Küllap on paljud viimastel päevade kuulnud paksude pilvede tagant NATO lennukite mürinat. Siin pole tegemist tavaliste rutiinsete õppustega, vaid mängus on midagi hoopis enamat. Nagu nüüd teada, tõi NATO liikmeks hakkamine meile Põhja-Atlandi ilmad: seda sai igaüks mööduval suvel uuesti tunda. Ent ilm pole lihtsalt ilm. Nüüd on NATO salajane etnopsühholoogia töörühm jõudnud järeldusele, et ilm, st kliima määrab otsustavalt rahvuse iseloomu. Põhja-Atlandi ilm on sünnitanud viikingid ja teised vaprad algatusvõimelised inimesed, on kujundanud ka inglaste ja põhja-ameeriklaste karakteri, ning annud palju ka prantsuse vaimu kujunemisele. Põhja-Atlandi kliima -- see on Euroopa, see on demokraatia, vabadus, innovatsioon, ettevõtlus... Põhja-Atlandi kliimaga on kontrastis kontinentaalne Venemaa, Euraasia kliima oma kuivuse ja tuimusega, karmide talvede ja põuaste suvedega. See kliima, need ilmad on kujundanud venelaste iseloomu, nende pohhuismi, laiskuse ja algatusvõimetuse, Venemaa kliima ei lase sääl tekkida demokraatial. Nii on NATO ja üldisemalt Lääne, nii ka meie huvides kindlustada Põhja-Atlandi ilmade püsimine siin, kontinentaalsete Vene ilmade tagasitõrjumine ja võimaluse korral, loodetavasti juba lähemas tulevikus Põhja-Atlandi ilmade levitamine Venemaa avarustesse. Selleks on NATOl nüüd omad sala-abinõud, mida viimasel ajal siin ja naabermaades on edukalt katsetatud. Siit siis pilvi paisutavate ja soojalaineid tagasi tõrjuvate lennukite mürin meie kohal. Pole kahtlust, et juba paari põlvkonna pärast on eestlastest niimoodi kujundatud uue aja viikingid, kartmatud ja ettevõtlikud sangarid, kes tunnevad end koduselt tormis, vihmas ja lörtsis.

Aucun commentaire: