mardi 28 mars 2017

Bakterite valitsus


Oma uurimustesse sukeldunud Samuel Kirotajal pole aega olnud neist kellelegi pikemalt rääkida, ta ei taha seda ka teha enne, kui on olemas mingid konkreetsed tulemused. Nüüd neid juba on. Nimelt on Samuel koos oma sugulase Leo Raudsepaga tükk aega kogunud andmeid salajasest naisteorganisatsioonist, mis võimalikult juba valitseb maailma, teeb seda aga niivõrd varjatult, et jätab mulje, nagu valitseksid mehed, naised aga alluksid neile ja kannataksid diskrimineerimise all. See uurimus on aga pooleli. Naiste maailma ja tema saladuste jälile on meestel raske pääseda, ent uurimise käigus tuli ilmsiks ootamatuid fakte, mis sunnivad väga paljut ümber hindama. Ning mitte ainult naiste ja meeste vahekordades. Nimelt on saanud aina selgemaks, et tegelikult ei juhi inimeste, olgu meeste või naiste käitumist mitte mõistus (seda usuvad ainult need, kel mõistust napilt) ega emotsioonid, vaid ... meie siseorganites ja nahal elavad bakterid! Vähe sellest, et bakterid mõjutavad meie tervist, meie kaalu, meie enesetunnet, meie tundeid ja soove, mõjutavad nad ka meie teadvust, aitavad kujundada meie usku ja maailmavaadet. Bakterite elus on omad tsüklid, mille käigus muutuvad nende vajadused. Vastavalt sellele muudavad bakterid ka meie, inimeste käitumist. On saanud ilmsiks, et sõjad, revolutsioonid ja muud traagilised vapustused inimsoo ajaloos sündisid seetõttu, et bakteritel tekkis suur vajadus värskete inimlaipade järele. Kui see vajadus sai rahuldatud, tuli maa pääle rahu. Kuni järgmise sõja või revolutsioonini. Tuumasõda bakterid valla päästa ei soovi, kuna radioaktiivsed laibad neile ei kõlba. Selgesti on bakterid tekitanud ka religioosseid pöördeid, nende tegevus sünnitas islami, vähemat vahhabistliku islami, mitmesugused pogrommid, nõiajahid ja muud fanaatilised liikumised. Bakterid aitasid võimule Lenini ja Hitleri. Nüüd suunavad bakterid inimesi aina enam elama virtuaalses reaalsuses. Ei ole veel selge, mis on nende eesmärk, kuid karta on, et bakteritel on nüüd, kui suur ilmasõda enam hästi õnnestuda ei taha, kavas sekkuda inimeste ellu ja ajalukku mingil uuel moel. Võibolla on bakteritel kavas anda võim mingiks ajaks naiste käest meeste kätte, võibolla aga teha senini varjatult toiinud naiste võim avalikuks. Ei saa välistada sedagi, et bakterid on oma tegelikkude plaanide varjamiseks suunanud Samueli ja Leot avaldama siintoodud seisukohti. Kui siintoodu ka pole otseselt bakterite inspireeritud, võib ta olla nende poolt tsenseeritud ja toimetatud ja mõlemad mehed on uurimistööga tegelema suunatud bakterite poolt. On kahtlane, kas inimeste elus, loomingus ja taotlustes on üldse midagi, mida bakterid poleks otsustavalt mõjutanud. Take care!

Aucun commentaire: