jeudi 31 mars 2016

Rahuvägi ja hüüdlaused

On saanud teatavaks, et Eesti kavatseb oma kaitseväe ümber nimetada rahuväeks, et lõpetada igasugused kahjulikud assotsiatsioonid sellega, mida nimetati sõjaväeks. Rahuvägi tegeleb rahu tagamisega, kindlustamisega, valvamisega ja rahutute rahustamisega.

Valitsuses on heakskiitu leidnud ka ettepanek võtta uuesti kasutusele omaaegsed hüüdlaused, millega tervitati rahvast saabuvate pühade puhul. Nüüdsed hüüdlaused on muidugi midagi hoopis muud kui nõukogudeaegsed. Võidupühade eel saab esimese hüüdlausete valikuga tutvuda. Esialgsetest variantidest on minuni jõudnud mõned:

Vennalik tervitus kõigile rahvastele, kes võitlevad Vene imperialismi sepitsuste vastu!

Elagu Eesti ja Ameerika Ühendriikide murdmatu sõprus!

Edasi kapitalismi võidule!

Kes kannatab, see kaua elab!

Aucun commentaire: