mercredi 4 novembre 2015

Vaenlase kuju ja päris vaenlane Образ врага и настоящий враг


Venemaast vaenlase kuju loomine, Venemaa ja Putini otsatu põhjamine on mulle ammu läilaks läinud. Eriti aga viimasel ajal, kui USA toetab režiime, mis on Putini omast hoopis hullemad, tõelisi kurjuse impeeriume nagu Saudi Araabia, kes Ameerika abiga pommitab praegu Jemenit tagasi kiviaega. Või Erdogani Türgi, kus ajakirjanikke hulgi vangi pannakse ja peetakse julma sõda omaenda rahva, kurdide vastu. NATO lubas Türgit kaitsta, loomulikult Venemaa vastu...

Kuid hullem kui praegune USA maitse järgi sätitud ja meil vohav russofoobia on prioriteetide vildakus. Praegu on maailmale, maailmatsivilisatsioonile kõige suurem oht nn Islamiriik oma genotsiidide ja kultuurimälestiste hävitamisega. Venemaa on tsiviliseeritud maa, olgu tema poliitiline süsteem meie meelest halb. Ja Ukraina hädades on kõige enam süüdi ukrainlased, kes ei osanud oma riigis korda luua ja selle asemel tegelesid rumala ja vägivaldse ukrainiseerimisega, ukraina keele päälesurumisega ja ajaloo ümbertõlgendamisega mustvalges stiilis. Umbes, et kõik halb tuleb Venemaalt, et halvast pääseda, tuleb võidelda Venemaa vastu ja tema mõju vastu igas valdkonnas. Ideoloogia, millesarnast leiab mujalgi. Näiteks Poolas, kus võimule tulid arulagedad marurahvuslased, kes püüavad Poolast uuesti mingit Ida-Euroopa impeeriumi luua. Või meilgi, kus Venemaa klatšimine on saanud poliitikute ja žurnalistide üheks põhitegevuseks.

Ameeriklastel puudub arusaamine ajaloost, ajalooperspektiiv, nii tegelevad nad geopoliitilise kemplemisega, nägemata asju laiemalt. Taipamata, et Islamiriik on ohtlik nakkuskolle, et religioosne totalitarism on hoopis visama hingega kui mõne riigi ekspansionism, et tema väljajuurimine on palju raskem kui jagusaamine mõnest geopoliitilisest konkurendist. Lohutav on lugeda, et Ameerikas on siiski inimesi, kes näevad asju õigemas perspektiivis. Nagu vanahärra Kissinger, kes samuti leiab, et kõige suurem oht maailmakorrale ja tsivilisatsioonile on ISIS ja võitluseks tema vastu tuleb leida mingi kompromiss ka Venemaaga. Annaks taevas, et see sünniks ennem kui on hilja. Ennem kui ISIS levib kasvõi Pakistani ja saab oma valdusse tuumapommid.

Создание образа врага из России, бесконечное поношение России и Путина, мне давно претит. Но особенно в последнее время, когда США поддерживают режимы, намного хуже путинского. Как Саудовская Аравия, настоящая империя зла, которая с помощью Америки бомбит Йемен назад в каменный век. Или Турция Эрдогана, где массово арестовывают журналистов и ведут войну против собственного народа, против курдов. НАТО обещало прийти на защиту Турции, конечно против России...

Но хуже цветущей у нас руссофобии, настроенной под американский вкус, ошибочно установленные приоритеты. Сейчас наибольшую опасность для мира, для мировой цивилизации представляет собой т. н. Исламское государство со своими геноцидами и уничтожением памятников культуры. Россия остается цивилизованной страной, пусть ее политическая система нам кажется неудовлетволительной. И в бедах Украины в первую очередь виноваты сами украинцы, которые не сумели навести в своей стране порядок и вместо этого занимались глупой и насильственной украинизацией, навязыванием украинского языка и переосмыслением истории в черно-белом стиле. Что все плохое родом из России, и чтобы избавиться от плохого, надо бороться против России и ее влияния во всех сферах. Идеология, которая существует и в других странах восточной Европы. Например в Польше, где к власти пришли бестолковые националисты, которые стремятся превратить Польшу в некую новую восточно-европейскую империю. Или у нас, где сплетни о Росси стали одним из главных занятий политиков и журналистов.

У американцев отсутствует понимание истории, историческая перспектива, так они занимаются геополитическими тяжбами, не видя полную картину творящегося в мире. Не понимая, что Исламское государство опаснейший источник заражения, что религиозный тоталитаризм намного более живуч чем экспансионизм некоторых государств, что его корчевание намного сложнее чем сведение счетов с геополитическими соперниками.

Aucun commentaire: