samedi 17 septembre 2011

Laar lätt

Laari minek IRList om kriisi märk. Tuust kriisist ole konagi joba kirotanu. Esämaa partei om kandnu Eesti vabas saamise ao vaimu, oma olnu ja taht viil olla rahvuslik partei. A ao omma muutunu ja inemiisi rahvuslus inäp nii pallo ei huvita. Ja rahvuslus om kollektivism. Esämaal om alustusest pääle olnu sääne vastaolu: ütelt puult om timä olnu kollektivistlik, rahvuslik partei, tõselt puult individualistlik, neoliberalistlik partei. Prõlla om nii, et individualismi, turumajanduse poole päält omma reformika timält hää jao valijit ära hauganu, kollektivismi poole päält rahvuslusel ole-i inäp vidämise jõudu. Ja sotsiaalsemit asju aava sotsi ja kesklase parembahe ja selgemini. Nii om seo poole päält IRL-ilt ka vähe kasvamise ruumi. Mul om tunne, et seol parteil ole-i tulevikku, tõenäolikult timä lagunes katte lehte: pintsaklipslase läävä reformi poole pääle, kampsuni jääse umaette ja kaova viimäte ärki. Osa näist peräkõrd tule paadipõgenike kombel SDEsse üle. Nii või sündü Keskiga ka: timäl om ka rasse umma sotsiaalsema sildiga poliitikat aija, sotsi võtva tolle üle ja vast osa kesklaisi ka. Viimäte või sündü nii, et jääski inne kats parteid -- kura ja hää käe partei. Ja vast mõne väikokese ka.

Aucun commentaire: