mercredi 6 mai 2009

Kultuuri inflatsiuun

Mul om tunne, et pia omma asja nii kavveh, et parep olessi kiränikule massa tuu iist, et tä inäp ei kirota kui kirotamise iist. Kirotedas ülearu pallo ja nii om egäl tekstil, egäl raamatul pallo veedep tähendüst ku innevanasti olli. Sama asi om kunstiga, piltega ja muusikaga ka. Kõkke om pallo ja sis taht iks egäüts umma asja vällä pakku, taht, et timä luudu läässi lakja, jõvvassi hulga inemiisi manu, timä tettül olessi määnegi mõjo. A tuud mõjjo om iks vähäp ja vähäp. Mida rohkep märke, seda vähäp om egä märgi tähendüs. Tuu omgi inflatsiuun, inflatsiuun lagjembah mõtteh. Kirändusele olessi hää, kui timä mõness aoss õkva är keeletäs. Raamatul olessi sis mõjjo ja tähendüst, ku tedä piässi altkäe ja hirmuga otsma ja ostma.

2 commentaires:

Ain a dit…

Ma olõ tuuga kül väega nõun mis ti olõt ütelnü siin, austet kiränikuherr! Ja hää om tuu, et haridüse asjapulga nuuri inemiisi ka sama asja pääle mõtlõma hergütäse ja timähhava keväjä küpsuskirotamisel üte teemana (eesti keelen "Nüüdisaja kirjandus – looming või äri?") inämp/vähemp sarnase asja vällä pakksõva. Vai ollgi tii hindä käsi mängün sääl? :)

LeilaHella a dit…

Maq just mõtli seodsamma viimätse ao kirändüse ja kultuuri üle taplõmise pääle. Et ku kirändüs mingis aos ärq keeletü, kas sis nakanu inemiseq veidü inämb täst luku pidämä ni vähämbä inemiseq jurra kirotama?