jeudi 16 octobre 2008

Kommentaari häötäse diskussiooni

Netikommentaari omma aolehih diskussiooni är häötänü. Kommentaariumih ole-i inäp määnestki asist juttu, üts sõim ja tänitämine inne. Tõtelidsemba inemise taha-i inäp kommentaare kirotada, nii jääski tuu ulle ja ullikeisi tüümaass. Kaho om, netikommentaareh võissi just kõrralikku arutamist ja diskutiirmist olla, a põrõhõlla omma ullikese tolle võimaluse ärki võtnu. Ja nii elämi nigu nõuka-aol, ku asju õigehe es arotada. Piässi ütski aoleht olema, koh egä poole meelega poiskene vai mehekene päse-i kirotama, koh saassi asju rahulikult kaalu ja arutada. A ole-i viil säänest lehte Eestimaal.

Aucun commentaire: