vendredi 9 novembre 2018

Some pessimistic thoughts


The biggest danger to the world, to us all, is the degradation of Nature, of our planet. This process is, unfortunately, enhanced by two factors – the stupidity of American politics and, partly assisted by it, Islamic extremism. Both of them, sometimes even coordinating their efforts, are fighting against their imaginary enemies, be it Iran, Russia, China in the name of true religion, democracy, freedom, etc. Resources that could help us to combat climate change, pollution, deforestation, desertification, extermination of wildlife, are spent on arms race. Instead of explaining to people the importance of change of lifestyle in the face of imminent danger, they are inundated with propagandistic, often mythologizing small talk with its stereotypes of the battle between the forces of Good and Evil, the latter often represented by Putin. What we would need is something that did Churchill in June 1941, after Hitler invaded the USSR, declaring his full support to Stalin. America, the West should forget about the differences between itself, Russia and China, and join its forces against the real evil – the looming environmental crisis. Unfortunately, America, exporting its ideology, its life style, its religion, is doing much to deepen it. It's hard, nearly impossible to see here any chance of a radical positive change that could save our planet and ourselves. In theory, the right way of action would be do declare a state of ecological emergency in all countries and to mobilize all resources to combat pollution, over-consumption, demographic explosion, climate change, etc. It would also mean some changes to our understanding of international law, human rights, need of economic growth, national sovereignty and some other of our cherished ideas. Such a development seems at present absolutely utopian  

mardi 6 novembre 2018

Öko-sovetiseerumine kui võimalik pääsetee

Et päästa Maa loodusest, mis päästa annab ja nii ka inimeste võimalus siin planeedil omadega toime tulla, peaksime elatustasemelt --- sovetiseeruma. Elama umbes nii, nagu elasime enne kapitalismi võitu siin. Nõukogude Liit suunas lõviosa ressursse (10 – 20%) sõjavarustusse, inimestele tarbimiseks jäi napilt. Ent ka looduselt võeti vähe, sõjavägi metsa ja rohumaid eriti ei vajanud. Reostus oli kohalik, looduse ekspluateerimine palju väiksem kui praegu. Metsikut, hooldamata loodust oli ka Eestis palju rohkem, näiteks piiritsoonides.

Nüüd kulutame militaarsetel eesmärkidel paar protsenti oma eelarvest. Tarbimine ja looduse ekspluateerimine on kiiresti kasvanud. Mida rahaks annab teha, rahaks ka tehakse.

Aina selgemaks saab, et kui me oma planeedil elu ümber ei korralda, ressursside kulutamist majanduskasvuks, tootmise-tarbimise kasvuks radikaalselt ei piira, ootab meid ökokatastroof, kliimamuutus, uputused, orkaanid, veepinna tõus ja palju muud, millest on kirjutanud IPCC ja näiteks Rooma klubi. Pääs olekski tagasiminek Nõukogude elu juurde. Selle olulise vahega, et sõjakulutuste asemel suunaksime samaväärse osa oma ressurssidest, pingutustest looduskaitsesse. Seeasemel, et valmistuda võitluseks teiste riikide vastu, alustaksime võitlust planeeti ohustava elu, ideoloogia, poliitika, majanduse vastu. Elama peaksime palju kasinamalt kui praegu, umbes nii, nagu elasime N ajal. Sõitma rohkem bussidega, vähem reisima, elama väiksemates korterites, kasvatama ise omale aedvilja, pidama loomi, parandama vanu asju seeasemel, et neid ära visata. Jne. Jne. Poliitika ja ettevõtlus peaksid otsima viise, kuidas kasinamates oludes inimestel oleks võimalik hästi, väärikalt elada. Mis on täiesti võimalik.


Sõjaline konflikt „Ida” (Venemaa, Hiina, Iraan...) ja Lääne (USA, Euroliit...) vahel oleks sama jabur ja hukatuslik kui oli Esimene Maailmasõda, kus omavahel sõdisid samasse tsivilisatsiooniringi kuuluvad riigid, meeleheitlikult-propagandistlikult üles puhudes oma erinevusi. Nagu tihtipääle tehakse nüüd nii Idas kui Läänes. 

samedi 20 octobre 2018

Антиимпериалисты или империалисты


Иногда думаю, что США уже больше столѣтія занимались ломкой, разчлененіемъ имперій, начиная съ Испанской въ 1898 году. Потомъ пришелъ президентъ Вильсонъ съ своей идеей о самоопредѣленіи народовъ, которая была одной изъ главныхъ причинъ гибели Австро-Венгрии и потери Германіей своихъ колоній. После Второй мировой войны Америка активно помогла расчленить Британскую имперію, оказывала помощь и силамъ, боровшимся противъ французовъ въ Алжеріи. Америка достигла успеха и въ противостояніи съ СССР, отъ которой осталась Россія и свора маленькихъ странъ – сателлитовъ США. Можно упомянуть и то, что после войны на Тихомъ Океанѣ и Японія потеряла принадлежащія ей заморскія территоріи. Свои колоніи потеряла и Италія. Логическій выводъ: цель американской политики – устранить всѣ конкуренты, всѣ великія державы, чтобы остаться единственной таковой. Вмѣсто орловъ ныне въ мірѣ стая воробьев, которые ссорятся между собой и не представляютъ никакой угрозы США. Остались лишь Китай и Россія, которыхъ американцам еще не удалось разчленить и нейтрализовать. Но этимъ они серьезно занимаются. 

mercredi 17 octobre 2018

Kõik võim USA-le

Prantsuse ajaloolane Philippe Fabry kirjutab ajalehes Atlantico pikemalt sellest, kuidas maailm ei ole muutumas multipolaarsemaks. Tema prantsuskeelne blogi on: http://www.historionomie.com/. Prantsuse keele oskajatele huvitav lugemine. Üks oluline tsitaat siin:

Permettez-moi de finir sur une analyse plus fondamentale, que j’ai déjà évoquée dans vos colonnes : depuis 1945, les Etats-Unis bâtissent un Etat mondial dont ils sont le suzerain qui devient progressivement le souverain, sur le même mode que les rois d’Europe ont bâti les Etats modernes européens. La différence est qu’à la place d’un prince il y a une nation-prince, les Etats-Unis, et à la place des grands féodaux à dompter il y a des nations indépendantes. Les Nations-Unies sont pour les Etats-Unis l’équivalent des Etats Généraux pour les rois de France : un outil de légitimation du pouvoir, certainement pas un organe de contrôle. Les USA recourent aux Nations Unies lorsqu’ils souhaitent légitimer leur action par le consensus apparent de la communauté internationale, mais ne se sont jamais privés de faire ce que bon leur semblait si l’ONU n’était pas d’accord (en Irak, notamment).

Lühike kokkuvõte eestikeeles:

1945. aastast saadik rajavad Ühendriigid maailmariiki, nagu omal ajal kuningad rajasid Euroopas oma riike. Kuninga asemel on kuningnatsioon, feodaalide asemel, keda tuli taltsutada ja alistada, on sõltumatud riigid. ÜRO on ameeriklastele seda, mis Etats Généraux oli Prantsuse kuningale -- oma võimu legitimiseerimise abinõu.

samedi 6 octobre 2018

Poliitkorrektsuseta

Ma ei ole seenior ega eakas, olen vanamees.
Ma ei ole puuetega inimene, olen invaliid, vigane.
Ma ei ole vaegkuulja, olen kõva kuulmisega.
Minu ja meie kõigi väga kauged esivanemad olid Aafrika neegrid.
Ma ei ole poliitkorrektne, olen aga vahel ulakas.

dimanche 2 septembre 2018

Uusflagellandid ja värvipimedad
XIV aastasaja Euroopas levis flagellantide liikumine. Nad piitsutasid end raevukalt, lootes niimoodi leida Jumalalt lunastust enda ja teiste pattude eest. Meie ajal on tekkinud omamoodi uusflagellantlik liikumine samuti Euroopa intellektuaalide hulgas. Siin piitsutatakse end, valget Euroopa meest kurja eest, mis ta on kõigile teistele teinud. Neegritele, indiaanlastele, hindudele, muslimitele. Naistele. Sellest kurjast, mis näiteks muslimid on teinud eurooplastele, ei ole viisakas, poliitkorrektne rääkida.

Uusflagellandid tahavad ka hääks teha kurja, mis on tehtud seks-vähemustele. Võitlus LGBT ja muude õiguste ja pretensioonide eest vallutab aina enam avalikku sõna. No olgu, aga mulle torkab silma, et siin esinevad peaaegu ainult seks-vähemused. On ju ka muid vähemusi, näiteks värvipimedad, kelle hulka ka minul on au kuuluda. Kui meie sama häälekalt nõuaksime oma õigusi ja protestiksime diskrimineerimise vastu kui näiteks transseksuaalid, võiksime nõuda, et ei kasutataks enam värvinimetusi "punane" ja "roheline", vaid näiteks "poheline" või "runane"... Meid, daltoonikuid, on hoopis rohkem kui transseksuaale, ligi 10% Euroopa meestest. Aga kas oleme vagurad või lihtsalt mõistlikud, me ei korralda karnevale "Colour-blind pride" vms.

Aina enam tunnen, et mitmes asjas olen konservatiiv, kristlik konservatiiv. Mis ei tähenda, et mulle meeldiks kapitalismimeelne liberaalsus. Ma usun, et inimeste ideaal ei peaks olema rikkus, vaid vaesus, kasinus. Minu pühamees on Assisi Franciscus. Ja olenemata sellest, mis seos Franciscusega on Jordan Petersonil, Mihkel Kunnusel või Peeter Espakil, tunnen, et olulises osas mõtlen ja tunnen nagu nemad. Uusflagellantlus ja lõputu genderi ümber jahumine ajab iiveldama. Nagu selle aluseks olevad väga meelevaldsed teooriad sellest, et pooled asjad on "sotsiaalne konstrukt". Olen liiga süvenenud bioloogiasse, et seda tõsiselt võtta. Olen rohkem loom, looduse ja/või Vanajumala looming (piiblikeeles "loom" tähendabki "loodut"). Ei ole sotsiaalne konstrukt. Uusflagellandid võivad seda olla, kui tahavad.

dimanche 26 août 2018

Herilased ja paelussid Kremli hübriidsõjas


Samuel Kirotaja on tasapisi jätkanud oma uurimusi ja saanud usaldusväärt allikatest uut huvitavat informatsiooni. Viimane, lausa sensatsiooniline uudis on see, et Venemaa on oma hübriidsõjas teinud samme, millega Lääs, ka Eesti, peavad tahes-tahtmata arvestama. Nimelt on venelastel õnnestunud rakendada oma hübriidsõja vankri ette ka mõned putukad ning, nii uskumatu, kui see ka ei tundu, isegi sooleparasiidid. Nimelt on Vene salalaborites jõutud päältkuulamisseadmete miniaturiseerimisega nii kaugele, et nendega saab varustada ka pisiolevusi, keda Kremlist raadio teel juhitakse. Putukatele ja paelussidele antud käsud on kodeeritud Putini-meelse TV saadetesse ja internetikommentaaridesse. Praegu on kõige tõsisem oht Lääne kaitsevõimele ja väärtustele herilased ja paeussid. Nagu teada, on tänavu sügisel herilasi enneolematult palju ja nad tükivad eriti agaralt akendest sisse ja ilmutavad huvi näiteks dokumentide vastu kirjutuslaudadel ja kompuutriekraanidel. Kui nende vaatevälja ja kuuldeulatusse satub midagi, mis võib pakkuda huvi Kremli salateenistustele, salvestavad nad selle ja saadavad FSB satelliitidele. Venelased varustavad nüüd päältkuulamisseadmetega paelusse, millega nakatatakse oluliste inimeste, ennekõike kõrgemate ohvitseride, luuretöötajate ja poliitikute lemmikloomi, ennekõike koeri ja kasse, kes viibivad pererahva kodus, kus vahel arutatakse asju, mis Vene luuret huvitavad. Nii tuleb nüüd olla eriti ettevaatlik herilastega, neid mitte tuppa lasta ja võimalusel tappa ning kahtlased eksemplarid tuua USA saatkonda uurimiseks. Niisamuti peab tähelepanelik olema koerte ja kassidega, eriti siis, kui mõni neist on kahtlaselt kaua olnud omapäi väljas, puutunud kokku võõraste inimestega, lasnud end silitada vms. Ning herilaste, koerte ja kasside kuuldes ei tohi rääkida meie ja meie liitlaste julgeolekut puudutavatel teemadel. On ka andmeid, et Vene salateenistused on edukalt katsetanud psühhotroopseid preparaate, mis herilase nõelamise kaudu satuvad inimese verre ja säält närvisüsteemi ning teevad inimese Kremli propagandale vastuvõtlikuks, uinutavad tema kriitikameele ja soodustavad sümpaatiat kõige veneliku vastu. Niisiis, inimesed, eestlased, olge valvsad, vaenlane Peipsi taga ei maga!