vendredi 9 octobre 2015

Hiina lennukid Süürias?

Vene saitidelt on lugeda, et peagi jõuavad Süüriasse ka Hiina sõjalennukid ja asuvad koos Vene omadega pommitama Assadi vastaseid. Kui see on nii, on maailmas midagi tõsiselt muutumas ja Ameerika poliitika vähemalt Lähis-Idas on läbikukkumise äärel.

jeudi 1 octobre 2015

Geopoliitilist

Eestis sõditakse agaralt geograafia vastu. Relvastumisele kuluvat üle 100 miljoni euro, riigis on reaalselt juba USA baasid, ajakirjandus on selgelt tendentslik kõiges, mis puudutab Venemaad. Nii jääb inimesel, kes Vene meediat jälgida ei suuda ja Venemaal pikemalt pole viibinud, mulje, nagu oleks Venemaa enamvähem see, mis NLiit Brežnevi või (tule taevas appi!) Stalini ajal. Tegelikkus muidugi on midagi hoopis muud ja vastupropaganda näib teenivat nende huvisid, kes tahavad Eesti rahvast uskuma panna, et Vene oht on tõesti väga suur ja iga hetk võidakse meid okupeerida-annekteerida ning küüditada. Tegelikult võib kindel olla, et Venemaa huvides on ainult neutraalne või siis Vene mõjusfääri kuuluv Eesti, kus pole USA (elik NATO, mis on seesama) baase. Mis eestlased oma kodus teevad, Kremli ei huvita. Nii et -- horribile dictu -- ei oleks Eestile mingit erilist kahju sellest, kui ta kuuluks USA mõjusfääri asemel Venemaa omasse. Mis oleks geograafiliselt 95% loomulikum ja mis varem või hiljem tõenäolikult ka sünnib. Meie huvides oleks teha kõik, et see ei sünniks vägivaldselt, sõjaga, tapmistega, pogrommidega. See on minu meelest Eesti julgeolekupoliitika põhiülesanne. Ja loomulikult: on udujutt, et geopoliitika ja mõjusfäärid kuuluvad minevikku. Nende pärast ju praegu Lähis-Idas ja Ukrainas sõditaksegi suuresti. Ja tuleb tunnistada, et Venemaa vähemasti julgeb otse välja öelda, mis on tema riiklikud huvid. USA kaunid ja silmakirjalikud jutud vabadusest, demokraatiast jms. ajavad iiveldama. Eriti, kui mõelda, kuidas praegu USA toetab Saudide interventsiooni Jemenis, kus tsiviilelanikkude kannatused pole väiksemad kui Süürias. Hävivad terved linnad, pommid tapavad pulmaseltskondi, hukkub imeline vana arhitektuur... Tõeline Evil Empire, Kurjuse Impeerium on Saudi Araabia, USA kauaaegne liitlane. Nii oma keskaegse ideoloogiaga kui nüüd juba sõjalise sekkumisega naaberriigi asjadesse.

mercredi 23 septembre 2015

Naeratav president?

Olen küsinud tuttavatelt, kas nad on näinud president Ilvest päriselt naeratamas või naermas. Keegi ei mäleta, et oleks näinud. President Rüütel naeratas küll, aga kergelt. President Meri naeratust mäletame küll: vahel oli see kunstlik, vahel siiras, nii nagu oli olukord. Ja nagu tõeline vigurimees, oskas ta ka nalja visates, vingerpussi tehes, näo tõsise hoida. Nii mõtlengi, et kas järgmine Eesti president on inimene, kes naeratab või ei. Kui presidendiks saab Siim Kallas, siis on meil igatahes naerusuine president. Minu meelest on naeratus ülimalt oluline asi. Nii peaks presidendi valimisel seda ka tõsiselt arvestama.

mercredi 9 septembre 2015

Karmid sõnad Euroopa kohta -- Суровые слова о Европе

Tasub lugeda ja mõelda -- Стоит прочитать и думать.

http://atimes.com/2015/09/the-price-of-europes-fecklessness/

mardi 8 septembre 2015

Расшатывают...


Намедни Яна Тоом в телепрограмме упомянула о том, что в Европарламенте есть «ястребы», которые политикой санкций против России хотят «расшатывать путинский режим.» К сожалению, кажется, что это действительно так. Ничему из недавней истории не учились. Ведь уже расшатали режимы Саддама Хуссейна, Муаммара Каддафи, расшатывают режим Башара Ассада. А результат – нашествие сотен тысяч беженцев (а сколько среди них лжебеженцев?) на Европу. Скоро их будет уже миллион. А европейские лидеры в панике, как будто это нашествие для них оказалось полным сюрпризом. Не хватит ли интервенций и расшатываний? 

mardi 1 septembre 2015

Eesti voolujoonelisemaks? -- За более обтекаемую Эстонию?

Palju juttu Gunnar Oki jt plaanidest meie haridussüsteemi, teaduse, kultuuri ümberkorraldamiseks. Autorid soovivad seda, mis on nüüdses maailmas tingimata vajalik, a must -- riigi konkurentsivõime suurendamist. Sellest ettepanek minna osaliselt üle ingliskeelsele kõrgharidusele, liita väikesed instituudid suuremate ülikoolidega jne. Probleem on selles, et väike rahvusriik ei ole juba iseendast piisavalt konkurentsivõimeline, ei ole ökonoomne. Loomulik siis, et tõhususe, konkurentsivõime huvides tuleb Eestit muuta vähem Eestiks, vähem etnilis-rahvuslikuks riigiks. Mis on paljudele eestlastele jumalateotus, loobumine neist ideaalidest, mile järgi käisid meie rahvuskangelased, meie vaimsed ja poliitilised liidrid. Meie ees on väga tõsine probleem. Ühelt poolt tuleb Eesti muuta voolujoonelisemaks, ökonoomsemaks, teiselt poolt -- säilitada tema eestilikkus. Ma ei ole kindel, et see on võimalik.

Kui seesinane plaan teoks saab, kangastub mu silme ees Eesti, kus aina enam eestlasi räägib inglise keelt, eesti keeles ajavad aga oma asju keeleinspektsiooni valvsa pilgu all siinsed venelased ja neegritest põgenikud.
Много разговоров о плане Гуннара Окка и др. о перестройке нашей системы образования, науки, культуры. Авторы хотят того, что в нынешнем мире абсолютно необходимо, a must -- повышения конкурентоспособности страны. Из-за этого предложение отчасти перейти в сфере высшего образования на английский язык, слить малые институты с крупными университетами, итд. Проблема в том, что малое национальное государство уже само собой недостаточно конкурентоспособна, не-экономична. Естественно, что в интересах эффективности, конкурентоспособности следует сделать Эстонию менее эстонским, менее этническим-национальным государством. Что для многих эстонцев является кощунством, отречением от тех идеалов, которыми руководствовались наши национальные герои, наши духовные и политические руководители. Стоим перед очень серьезной проблемой. С одной стороны необходимо увеличить обтекаемость, экономичность страны, с другой стороны -- сохранить ее эстонский характер. Не уверен, что это возможно.

Если сей план превратят в жизнь, то перед моими глазами мерещится Эстония, где все больше эстонцев говорят на английском языке, а по-эстонски под зорким глазом языковой инспекции общаются здешние русские и беглецы-негры.

dimanche 30 août 2015

Цивилизованные нации, соединяйтесь!


Первую мировую войну иногда называют европейской гражданской войной. Эта война была началом заката Европы, европейских империй и началом подъема Америки, Соединенных Штатов. Вторая мировая война была в некотором смысле просто продолжением, заключительным эпизодом этой войны. Холодная война была уже американской войной за мировую гегемонию против единственного соперника, единственной угрозы такой гегемоний – Советского Союза. Америка по-видимому не чувствует себя в безопасности, пока на земном шаре существует государство или блок государств, обладающие сравнимой с ней мощью. Теперь кажется, что США решились на конфронтацию с Россией как наследницей СССР, которая, если ей удастся создать некую коалицию со странами Средней и Западной Европой, прежде всего с Германией, может угрожать американской гегемонии, стать угрозой тому, что Вашингтон считает своими жизненными интересами. Новая холодная война – война гибридная, ведется она при помищи экономических санкций против России, сильной поддержкой антироссийских сил в Восточной Европе и пропагандой. Мне кажется, что тут было бы уместно назвать эту новую холодную войну северной гражданской войной. Тут серьезно столкнулись две сильные блоки государств – Запад (США и Европа) с одной, Россия со своими союзниками с другой стороны. Главным зачинчиком тут, по-моему, являются США. И меня удивляет, что, ведя войну с Россией, они недооценивают таких одиозных противников, претендентов на роль региональных гегемонов, как Исламское Государство или Турция. И не очень брезгливо выбирают себе союзников, будь то Саудовская Аравия или нынешние власти Украины. Боюсь, что и тут победителем из нынешней схватки смогут выйти исламисты, будь то ИГИЛ или некий похожий блок стран Юга. Как в ХХ веке на мировой арене появился большевистская Россия, а потом – нацистская Германия, которых так же недооценивали, пока ситуация почти не вышла из-под контроля и победа над нацистами обошлась катастрофически дорого и требовало заключения союза со Сталиным. Почти всегда западные страны, будь они демократии или нет, не были способны отвратить повлекшую за собой катастрофические последствия конфронтацию и во-время ликвидировать опаснейшего врага: большевиков, нацистов, а сейчас, как кажется, исламистских фанатиков. Борьбу против оных ведут вяло, тратя вместо того массу энергии на ссору с Россией. Хотя в сравнении с исламистами, Россия не является экзистенциальной угрозой ни для Европы (включая Эстонию), ни для Америки. Россия не воюет против цивилизации, как ИГИЛ и прочие исламисты. Нас может ждать война между цивилизацией и силами, пытающими ее уничтожить, ввергнуть назад в полудикое прошлое. Значит: цивилизованным странам следует соединиться, забыв свои конфликты и недоразумения.