vendredi 9 mars 2018

Metsapoliitika salajased tagamaad

Siin on meil juba olnud suurepärane võimalus kirjutada Samuel Kirotaja avastusest, kelle õnnestus välja uurida, milleks ja kellele tegelikult on vaja Rail Balticut -- nimelt sellega kavatsetakse Venemaa kallaletungi puhul evakueerida Tallinnast Eesti eliit. Samueli uuringute valguses ei ole põhjust imestada, miks partei, st parteid ja valitsus on järjekindlalt ignoreerinud Tartu huvisid, ei ole uut raudteed kavandanud läbi Tartu, saboteerivad kiirtee ehitust Tartu ja Tallinna vahel ning nüüd on valmis Tartu külje alla ehitama hiiglasuure tselluloositehase. Nüüd on Samuel oma uuringuid jätkanud ja mitmest allikast on tema kätte jõudnud info, mis siin paljutki seletab. Nimelt on partei, st parteid ja mõjukas osa Eesti eliidist jõudnud arusaamale, et Eesti annekteerimine või paremal juhul oma mõjusfääri lülitamine Venemaa poolt on vältimatu, Ameerika loobub varem või hiljem tegelemast Ida-Euroopa asjadega ja pole jõudu, kes Eestit ja teisi Balti riike Venemaa eest kaitseks. Selles olukorras ongi kõige õigem evakueerida Eestist hulk haritud ja võimekaid inimesi ja varasid ja rajada evakueeritutele soodsad elutingimused kuskil Läänes. Eesti kultuur, eestlaste omavaheline suhtlemine ja Eesti poliitika tuleb virtualiseerida nii et geograafia ja vahetud kokkupuuted siin enam olulist rolli ei mängi.

Selle virtuaalse Eesti idee visandas kunagi Jaan Kaplinski, kuid tema kava jäi väga pääliskaudseks. Nüüd on asjaga tõsiselt, kuigi täiesti salaja, edasi töötatud. Seda nii tuleviku virtuaal-Eesti ülesehitamise probleemidega kui sellega, kust leida ressursid eestlaste evakueerimiseks, neile elu-ja töökohtade leidmiseks Läänes, eakatele pensionite maksmiseks, eesti lastele virtuaalse eestikeelse hariduse andmiseks jne. Selleks ressursiks sobib kõige paremini mets, mis ju kord kindlustas Eesti krooni ja aitas meil teha sammu iseseisvuse poole. Nüüd läheb osa metsa müügist saadud raha RMK abil Eesti tuleviku salafondi. See on vastus professor Toomas Frey küsimusele, kuhu on kadunud osa riigimetsa müügist saadud rahast. See raha on investeeritud Eesti virtuaalsesse tulevikku. Et metsast teenida rohkem, tuleb metsast saadavat puumaterjali töödelda ja siis kallimalt müüa. Selleks on vajalik tselluloositehas. Ei ole mõtet Vene võimu alla jäävasse Eestisse alles jätta väärtuslikku metsa, see tuleb maha võtta ja võimaluse korral töödeldult Läände müüa. Kuna Tartu nagunii saab Vene võimu all uuesti Jurjeviks ja on Eesti rahvale kadunud, pole ka mõtet Tartut kaitsta ja hoida, nagu on kavas kaitsta ja hoida Tallinna ja Pärnut, kustkaudu evakueeritakse Eesti eliit ja võimaluse korral osa lihtrahvast. Nii ei ole õige rääkida sellest, kuidas meie metsatööstus laastab Eestit. Meie metsatööstus laastab vaid maad, mis jääb võõra võimu kätte ning aitab luua uut, vaba ja õitsvat virtuaalset tuleviku-Eestit. Hoiame talle pöialt!

vendredi 2 février 2018

Танецъ, песня, математика


Слушалъ Шенберга. Да, въ Бетховенѣ Брамсъ, въ Брамсѣ Шенбергъ. А дальше? Не знаю. Въ музыке по меньшей мѣрѣ три компонента: танецъ, песня и — математика. Въ Бетховенѣ они всѣ есть, въ Брамсѣ песни уже меньше, математики больше, а въ Шенбергѣ математики намного больше. Въ концѣ концовъ остается только математика — это большая часть современной музыки. А танецъ и песня возвращаются — въ джазѣ, поп-музыкѣ, рокѣ, итд. 

lundi 22 janvier 2018

Šimpanside taplused

Šimpanside uurija professor Frans de Waal kirjutab, et isased šimpansid taplevad vahel üsna julmalt, võivad vastase isegi tappa, kuid unustavad ka tüli ja selle põhjused kiiresti. Emased šimpansid taplevad harvemini, kuid selle eest tõsisema vihaga ja ei unusta ega andesta kunagi.

jeudi 18 janvier 2018

Vägivald on vägivald

Feminismis on ebaloogilisust. Aktivistid ei lepi enamasti endisaegse „galantse” suhtumisega naisesse kui nõrgemasse-õrnemasse olevusse, kelle ees tuleb avada uks, kellele mantel selga aidata, keda saata jne. Muidugi ei lepita ka alamklassi suhtumisega naisesse kui töölooma, kellele, nagu loomalegi, võis ka peksa anda. Nüüd, kui eesmärk on võrdõiguslus, kus naised sõdivad eriüksustes, maadlevad, poksivad, tegelevad karatega, juhivad lennukeid ja suurfirmasid, ei sobi tõepoolest kumbki suhtumine. Miks siis ikka peetakse naise löömist väga palju suuremaks nurjatuseks kui mehe löömist. Kui teatrijuht lööb meesnäitlejat või treener meessportlast, ja nad hiljem ära lepivad, ei sünni sellest protestiliikumisi, ei kirjutata märgukirju. Ons ikka kahju loobuda õrnema soo esindaja rollist, keda tuleb õrnemalt hoida?

mercredi 10 janvier 2018

Pääsmine on peldikusSamuel Kirotaja sõber Nikodemus Pealuu jõudis pärast aastatepikkusi mõtisklusi järeldusele,et seks on sotsiaalne konstrukt ning vajadus tema järele, mida igapidi õhutab kirjandus, reklaam ja multimeedia, on tekkinud sellest, et maailma valitsev salaühing kasutab seda edukalt inimestega manipuleerimiseks. Seks ühendab inimesi nii positiivses kui negatiivses mõttes, luues sidemeid, ent ka ajades inimesi tülli. Nii saavad manipulaatorid enda kätte võimu inimeste üle. Seks tekitab sõltuvust ja nagu igasuguse narkootikumi puhul, kasvab see sõltuvus aegamööda ja inimene vajab ikka intensiivsemaid seks-elamusi. Samamoodi kahandab seks, nagu teisedki narkootikumid, inimese vaimseid võimeid. Nii tuleb mõelda tõsiselt sellele, kas ja kuidas oleks võimalik vabastada inimesi seksisõltuvusest ja seeläbi ka ülemaailmse salaühingu orjusest. Nikodemus Pealuu usub, et ta teab vastust. Vastus ei ole keeruline. Kuigi võib üllatada. Nimelt on inimese pääsmine seksisõltuvusest – peldikus. Situmine ja kusemine on midagi, mida on häbenetud ja varjatud, kuid siiralt ja ausalt, mitte silmakirjalikult, mängeldes, nagu seksi. Seksil ja situmisel on suur ja oluline vahe: kui seks seob inimesi teistega ja aitab salaseltsilistel inimesi oma käpa all hoida, siis situmine vabastab inimese, aitab tal olla üksi iseendaga, oma mõtetega, olla tema ise. Sellest sai aru juba geniaalne mõtleja Jonathan Swift, kes leidis, et kõige sügavamaid mõtteid mõtleb inimene peldikus. Võib lisada, et kuskil ei süvene inimene paremini loetusse, olgu see ajaleht või raamat, kui potil istudes. Huvitavad mõtted ja kujutlused sünnivad inimese pääs eriti siis, kui ta vanaaja moodi välikemmergus istudes vaatab ajalehest lõigatud paberit, millega ta on just oma taguotsa pühkinud. Siis taipab inimene paremini ajakirjanduse väärtust ja olemust ning õpib suhtuma lugupidavalt päris sitasse, millel on looduses asendamatu koht. Nii on peldikul, mida õigem olekski nimetada sitamajaks, täita väga oluline funktsioon inimkonna päästmisel seksisõltuvusest, inimväärikuse taastamisel, inimmõtte vabastamisel manipulaatorite diktaadi alt. Selleks tuleks loovaid isiksusi õhutada kirjutama rohkem sitamajast, diskreetselt ja huvitavalt kirjeldama sääl toimuvat ja vähem energiat raiskama seksi kirjeldamisele. Luuletajad võiksid rohkem kirjutada peldikuluulet ja arhitektid rohkem tegelda peldikute planeerimisega. Tuleks lähtuda põhimõttest „Igale oma peldik”, nagu see omal ajal tegelikult oli meie esivanematel, kes käisid sageli sital igaüks omaette, vältides ühiskemmerguid, mis sunniti eesti rahvale pääle alles 1918. aastal Saksa okupantide poolt. See, et igal perekonnaliikmel peaks olema oma peldik, peaks saama endastmõistetavaks ja aitama tõhusalt kaasa inimese individuaalsuse arengule. Ka peldikugraffitid ja peldikukunst tuleks tõsta ausse, vältides aga siin seksi mõjutusi. Seksiteema tuleb peldikutest kindlalt eemal hoida. Niisugune on lühidalt Nikodemus Pealuu filosoofia, mida ehk võiks nimetada peldikufilosoofiaks ja mis tema usu järgi peab saama inimsugu päästvaks tulevikufilosoofiaks

jeudi 14 décembre 2017

Kompromissitu loodus ja Jeesus piitsagaIkka enam saab mulle selgeks, et see, mida meie ilusas uues ilmas nimetatakse demokraatiaks, on üks liik korruptsiooni. On massiivne korruptsioon, kus ära ostetakse terve rahvas või rahva enamus. Kes ostab? Kapitalistid? Juudid ja vabamüürlased? Nii lihtne see pole. Ostab tehnosüsteem, masinavärk, millesse oleme sattunud, mille osadeks saanud. Mõned hääuskselt, mõned vastu tahtmist, mõned entusiastlikult, kindlas usus, et nii ongi õige ja hää. Et majandus peab kasvama, elatustase tõusma, väheväärtuslik puit väärindatama, vana telefon, kompuuter ja auto kärmelt vahetama uue vastu. Jne. Tehnosüsteemi, majandussüsteemi masinavärk toimib meie inimlikke nõrkusi kavalasti ära kasutades. Ekspluateerides meie instinkte, mis tõmbavad meid kirevama, põnevama, seksikama, uuema-huvitavama poole. Ja pakkudes meile seda kirevamat-uuemat aina tõhusamalt, aina nutikamalt. Pakkujad vajavad meie, raha toetust, nii käibki võidujooks selle toetuse pärast, käib pakkumine, mis ongi sisuliselt korruptsioon. Polegi nii oluline, mis jõud, parempoolsed või vasakpoolsed, liberaalid või konservatiivid saavad sellega parajasti paremini hakkama, saavad ostetud rahva toetuse. Ka nemad on tegelikult osa rahvast, niisama kui majandussüsteemist ja teenivad süsteemi.

Hull lugu on see, et tehnosüsteemi sattunud, seda teenivad inimesed on unustanud, ei tea, vahel ei tahagi teada, et nende süsteem on osa suuremast süsteemist. Mida nimetatakse biosfääriks, planeet Maa looduseks. Ning seetõttu peab tehnosüsteem, majandus arvestama looduse seadusi. Millest mitmed, kõige üldisemad, on üpris lihtsad. Me elame planeedil, mille ressursse me kasutame. Need ressursid, loodus on piiratud. Inimene ei saa läbi looduseta, uut, teist loodust inimene luua ei saa, oleme ise looduse, evolutsiooni looming. Ükski elusolevus, ka inimene, ei saa elada keskkonnas, mis koosneb ainult tema jäätmetest. Mille hulka paratamatult tuleb arvata kõik töödeldud, väärindatud, ärakasutatud loodusressurss. Mille hulk võrreldes kasutamata ressursiga aina kasvab.
Inimsugu on osa biosfäärist. Inimene on loom. Meil on selles süsteemis oma osa, me tegeleme suuresti samaga, mis kõik loomad, sh sööme ja situme, kasutame loodusressurssi ja heidame kasutatu kõrvale. Probleem on selles, et meie tegevus on muutnud selle loodusliku kasutamise-kõrvaleheitmise, tootmise-tarbimise-saastamise protsesse enneolematult kiireks. Inimene on nagu kahjutuli, mis mõne tunniga teeb seda, mida aeglasemad protsessid, kõdunemine, mineraliseerumine jne. aastatega, aastakümnetega. Inimene ka lihtsustab biosfääri, hävitades ökosüsteeme, kooslusi, liike, vaesustades ja lihtsustades loodust. Ja seda aina kiiremas tempos.
On olemas teooriad, korralikud matemaatilised teooriad, mis lubavad ennustada, mis juhtub, kui inimtegevus, loodusprotsesside kiirendamine, looduslike süsteemide asendamine tehislikega, looduse ümberkujundamine, olgu stalinistlikus või kapitalistlikus vaimus, ületab teatud piiri. Näiteks perkolatsiooniteooria, mis, kui seda rakendada inimese ja loodussüsteemide, sh terve biosfääri vahekorra kirjeldamiseks. Asja iva on selles, et senine tootmise-tarbimise-äraviskamise tsükkel võib võimendudes kesta veel tükk aega. Kuid mingil hetkel ta katkeb. Loodus ei tunne kompromisse, tema seadusi ei saa trotsida. Ja siis tuleb see, mida nimetatakse ökokatastroofiks. See, mille eest meie aina karmimalt hoiatavad teadlased, mille eest meid hoiatab Rooma paavst Franciscus oma ökoloogilisest mõtlemisest kantud ringkirjas, entsüklikas „Laudato si” -- „Kiidetud ole”. Viimati ütlesid enamvähem samu mõtteid, mis paavst, ka mitmed Eesti teadlased, kes on alla kirjutanud 15 000 teadlase memorandumile, manitsuskirjale, kus meid kutsutakse üles oma elulaadi otsustavalt muutma. Hakkama elupõletajatest eluhoidjateks. Mis tähendab paljude väärtuste, sihtide, tõekspidamiste põhjalikku ümberhindamist. Saabuvad katastroofi vältida ilmselt enam ei saa, selle märke on aina selgemini näha, olgu järjest tugevamates orkaanides, tulekahjudes, mis haaravad aina enam piirkondi Euroopas, Ameerikas ja mujal, ookeanipinna kiirenevad kerkimises, suurte järvede, näiteks Araali mere ja Tšaadi järve hääbumises. Need väiksema õnnetused on nagu tuulehoog, mis käib üle maa äikesetormi eel. Torm on tulekul. Mida varem ta tuleb, seda parem. Seda tõenäosem, on et rohkem loodust, rohkem eluvõimalusi ka meie jaoks on alles. Ilmselt vaid katastroof suudab murda majandussüsteemi võimu, aidata inimestel selle lummusest, sõltuvusest pääseda ja hakata elama teistmoodi. Elada, pidamata hüveks rikkust, vaid pigem vaesust, leidma mõistlikke viise elatustaseme langetamiseks, majanduskasvu peatamiseks, loobuma plastpudelitest, plastkottidest, reklaambuklettidest, murutraktoritest, suuremast osast sõiduautodest, igasugusest reklaamist, mis õhutab meid ostma, tarbima, vahetama vana uue vastu. Ja nii edasi. Ja nii edasi. Paavst Franciscus on sellest kirjutanud. Nagu paljud teadlased. Mida varem tuleb katastroof, seda suurem on lootus, et inimene, end Homo sapiensiks nimetav imetaja, siin planeedil alles jääb. Ent on võimalik ka, et ei jää.
Eks nende mõtete kohta võib öelda ja küllap mõni lugeja ka ütleb, et näe, üks hädakisa tegija juures. On neid ju enne olnud, muudkui hoiatavad ja tänitavad, aga näete – elame aina paremini, majandus kasvab, ehitame uusi toredaid tehaseid, loome aina arukamaid roboteid, kasutame metsa tõhusamalt, saame oma kasutusse aina kiirema interneti. Elu läheb edasi, karavan läheb edasi, haukugu koerad tee ääres või ei. Nojah. Olen kord selle vaatenurga kohta leidnud hää analoogi. Nimelt selle, et tädi Maali ei sure kunagi, on surematu. Kuigi sugulased on mitu korda olnud tema tervise pärast mures ja arstid on ka hoiatanud, et ta peaks end paremini hoidma. Aga näe, on jälle terve ja rõõmus ja toimetab kodus-aias edasi. Kust me võtame, et tädi Maali sureb. Ei sure ju. Tühi jutt, paanika tekitamine.

Käies läbi jõuluehtes kaubamajade siin ja Portugalis, kus igal pool kõlavad jõululaulud ja letid on jõulukraami all lookas, viirastub mulle Jeesus. Jah, Jeesus, kes seisab kuskil, piits käes, ja ootab. Kord ta peksis templist välja kaubitsejad. Piibel ütleb ka, et inimene on Jumala tempel, kus elab Jumala vaim. Nüüd teenitakse selles templis hoopis teisi jumalaid, teenitakse ja kulutatakse raha. Jeesuse käes on piits, millel võib olla orkaani või tuletormi vägi. Need, kes Jeesust ja loodust mõistavad ja kuulavad, palvetavad, et see piits ei lööks meid liiga valusasti.  

jeudi 2 novembre 2017

Сталинизм с человеческим лицом и современные флагелланы

Недавно узнал, что Сталин сам завизировал доклад Лысенко на печально известном пленуме Академии Сельскохозяйственных наук (с более длинным названием). Это неудивительно: для Сталина и его единомышленников было исключительно важно верить в то, что нет такой вещи как человеческая натура, что человека воспитывает среда, обстоятельства, но что благодаря новой, научной идеологии, мы в состоянии воспитать нового человека, свободного от недостатков его предков, выросших в классовом обществе. То, что многие черты человека характера наследственны, и они сильно ограничивают его воспитуемость, было для сталинистского варианта большевизма совершенно неприемлимо. Результат – под мудрым руководством генералиссимуса, следуя его личным инструкциям, генетика была объявлена буржуазной лженаукой и уничтожена, отчасти вместе с генетиками.Читая о том, что ныне творится в свободном западном мире и слушая то, что говорят друзья, живущие там и знакомые с царящей в тамошней академической среде идеологией, не могу не провести параллели между тогдашним Советским Союзом и тем, что творится сейчас. В обоих случаях налицо вера в возможность воспитания нового человека, свободного от вредного влияния старых обычаев и предрассудков. Для обоих человек – социальный продукт. Все обусловлено, создано социальной средой, влияющей на него с самого раннего возраста, будь то сознательно или подсознательно. Такое воздействие социальной среды и делает из нас мужчину или женщину, гетеросексуала или гея, пай-мальчика или хулигана, гения или дурака, поэта или трубопроводчика, агрессора или пацифиста, и т.д. И в практике адепты этой идеологии серьезно занимаются воспитанием-созданием нового человека, который уже совершенно свободно может выбрать себе пол, профессию, сферу интересов, сексуальную ориентацию, в будущем может быть и расу и характер умственных способностей, если, конечно, оные вообще существуют. Идея о том, что человек рождается мужчиной или женщиной, и это во многом предопределяет черты его личности, или что некоторые люди по своей генетике агрессивны, экспансивны, застенчивы, интроверты или экстраверты, итд. большой части западной академии и левой интеллигенции абсолютно неприемлема и они борются против нее с таким же пылом, как в свое время в СССР боролись против различных проявлений буржуазной идеологии. Нередко сегодняшние антигенетики не брезгуют и мягким терроризмом: ученым и преподавателям приходится умалчивать о фактах и теориях, которые кое-кому из активистов кажутся сексистскими или расистскими. Протестующие студенты могут криками, гвалтом просто вынудить их прекратить лекцию. А иногда и покинуть свой пост.Западный сталинизм с человеческим лицом стремится к переоценке всех ценностей, к замене старого, феодально-буржуазного понимания сущности человека. Так как, по новым взглядам, человек – результат воспитания, то его нужно воспитывать по-новому, дать ему возможность свободно выбирать свой пол, не травмировать его запретами и приказами, не говоря уже о шлепках, которые оставляют в его психике неизлечимые раны. В школе ребенка нельзя заставлять зубрить, учеба должна быть интересной, увлекательной. Хорошие манеры, опрятная одежда – это все следует отбросить, то, как человек ведет себя, как одевается, как выглядит – это его личное дело. Тут, парадоксально, появляется новый этикет со своими правилами, прежде всего политкорректностью, newspeak'ом, где прежние слова заменяются новыми, где вместо man теперь надо сказать human, вместо negro – afro-american. А иногда и вместо he и she – ze или they. И нынешний этикет требует, что мужчине нельзя помогать женщине надеть пальто или открыть ей дверь. Это, мол, унижает ее.И в советском, как и в западном либеральном сталинизме много садо-мазохизма. Но в СССР он выражался по-другому. Советское руководство во главе с самим Иосифом Виссарионовичем вело себя стопроцентно садистски, требуя от народа стопроцентного мазохистного подчинения, готовности страдать во имя светлого будущего.На Западе еще в начале ХХ века царил садизм, государства соревновались и воевали, стремясь подчинить себе остальной мир, завладеть колониями.
Запад был империалистическим. Но после двух несчастных войн, которые иногда заслуженно называют гражданскими войнами Запада, тут начался пересмотр основ идеологии, который к нынешнему времени привел к тому, что, особенно в кругах интеллигенции, стал преобладать мазохизм. Сегодня западный интеллигент склонен верить, что почти во всех мировых бедах виноват империалистический, колониалистический, расистский и сексистский Запад. И простить другим игрокам, будь то африканцы или арабы, все, совершаемое ими у себя дома или уже на Западе, так как они являются жертвами сего западного империализма-колониализма. Запад должен помнить, что и исламский терроризм является справедливой местью завоеванных, униженных и оскорбленных их угнетателями.
Западу следует каяться за содеянное, посыпать себе голову пеплом и терпеть.
Такой мазохизм кое в чем напоминает средневековое массовое религиозное движение флагелланов, занимавшихся самобичеванием за свои грехи. Как флагелланы, так и современные западные бичующиеся не отличаются особой терпимостью к инакомыслящим, в наши дни к погрязшим в своих грехах белым европейцам, особенно мужчинам. И как флагелланы и другие средневековые фанатики, они недолюбливают евреев, выражая свои чувства довольно немирными протестами, например не давая израильским артистам и ученым выступать.Для современных флагелланов с человеческим лицом западные люди, прежде всего, конечно, мужчины, являются самыми грешными существами на свете. Все другие, пусть африканцы, пусть мусульмане, пусть индусы – лучше. То, что мир таков, как он есть уже несколько столетий, создан и построен европейцами, к которым позднее присоединились и американцы, несомненный факт. Они, мы, то есть наши предки, в самом деле виноваты в страшных преступлениях, в геноциде, работорговле, двух мировых войнах и во многом другом. Но является ли это результатом нашей бело-европейской особой грешности, того, что мы врожденные преступники? Я в это не верю. То, что натворил белый человек, скорее всего результат достигнутого им технического прогресса. Он просто стал намного более мощным, чем другие. И пользовался своей мощью в своих интересах, игнорируя интересы других людей и живых существ. Белый человек был так же эгоистичен и близорук, как другие до него.
Теперь, когда, после двух разрушительных войн, Европа потеряла не только свою былую мощь и славу, но и веру в себя, в свою цивилизацию, на ее роль в мире претендуют другие. И не только Америка, являющаяся, скорее всего, ее alter ego, ее упрощенное издание для широких масс, но и Китай, Индия, исламские страны. В их распоряжении такая же технология, такой же ноухау как у европейцев. Имеем ли мы основание верить, что соперники европейцев и американцев, будущие великие державы, будут вести себя лучше, гуманнее, умнее, чем вели и ведем себя мы, белые люди? Мне кажется, что многие нынешние сталинисты и флагелланы с человеческим лицом готовы в это верить. Я нет. Человека можно кое к чему научить, воспитать, но невозможно сделать из него нового человека. Хотя нам, человекам, нравится забывать о том, что мы и звери, и унаследованные от наших давних предков черты вкупе с нашим собственным и искусственным интеллектом делают нас очень опасными зверями. Опасными для других зверей, для всего живого, для нас самих.