jeudi 14 décembre 2017

Kompromissitu loodus ja Jeesus piitsagaIkka enam saab mulle selgeks, et see, mida meie ilusas uues ilmas nimetatakse demokraatiaks, on üks liik korruptsiooni. On massiivne korruptsioon, kus ära ostetakse terve rahvas või rahva enamus. Kes ostab? Kapitalistid? Juudid ja vabamüürlased? Nii lihtne see pole. Ostab tehnosüsteem, masinavärk, millesse oleme sattunud, mille osadeks saanud. Mõned hääuskselt, mõned vastu tahtmist, mõned entusiastlikult, kindlas usus, et nii ongi õige ja hää. Et majandus peab kasvama, elatustase tõusma, väheväärtuslik puit väärindatama, vana telefon, kompuuter ja auto kärmelt vahetama uue vastu. Jne. Tehnosüsteemi, majandussüsteemi masinavärk toimib meie inimlikke nõrkusi kavalasti ära kasutades. Ekspluateerides meie instinkte, mis tõmbavad meid kirevama, põnevama, seksikama, uuema-huvitavama poole. Ja pakkudes meile seda kirevamat-uuemat aina tõhusamalt, aina nutikamalt. Pakkujad vajavad meie, raha toetust, nii käibki võidujooks selle toetuse pärast, käib pakkumine, mis ongi sisuliselt korruptsioon. Polegi nii oluline, mis jõud, parempoolsed või vasakpoolsed, liberaalid või konservatiivid saavad sellega parajasti paremini hakkama, saavad ostetud rahva toetuse. Ka nemad on tegelikult osa rahvast, niisama kui majandussüsteemist ja teenivad süsteemi.

Hull lugu on see, et tehnosüsteemi sattunud, seda teenivad inimesed on unustanud, ei tea, vahel ei tahagi teada, et nende süsteem on osa suuremast süsteemist. Mida nimetatakse biosfääriks, planeet Maa looduseks. Ning seetõttu peab tehnosüsteem, majandus arvestama looduse seadusi. Millest mitmed, kõige üldisemad, on üpris lihtsad. Me elame planeedil, mille ressursse me kasutame. Need ressursid, loodus on piiratud. Inimene ei saa läbi looduseta, uut, teist loodust inimene luua ei saa, oleme ise looduse, evolutsiooni looming. Ükski elusolevus, ka inimene, ei saa elada keskkonnas, mis koosneb ainult tema jäätmetest. Mille hulka paratamatult tuleb arvata kõik töödeldud, väärindatud, ärakasutatud loodusressurss. Mille hulk võrreldes kasutamata ressursiga aina kasvab.
Inimsugu on osa biosfäärist. Inimene on loom. Meil on selles süsteemis oma osa, me tegeleme suuresti samaga, mis kõik loomad, sh sööme ja situme, kasutame loodusressurssi ja heidame kasutatu kõrvale. Probleem on selles, et meie tegevus on muutnud selle loodusliku kasutamise-kõrvaleheitmise, tootmise-tarbimise-saastamise protsesse enneolematult kiireks. Inimene on nagu kahjutuli, mis mõne tunniga teeb seda, mida aeglasemad protsessid, kõdunemine, mineraliseerumine jne. aastatega, aastakümnetega. Inimene ka lihtsustab biosfääri, hävitades ökosüsteeme, kooslusi, liike, vaesustades ja lihtsustades loodust. Ja seda aina kiiremas tempos.
On olemas teooriad, korralikud matemaatilised teooriad, mis lubavad ennustada, mis juhtub, kui inimtegevus, loodusprotsesside kiirendamine, looduslike süsteemide asendamine tehislikega, looduse ümberkujundamine, olgu stalinistlikus või kapitalistlikus vaimus, ületab teatud piiri. Näiteks perkolatsiooniteooria, mis, kui seda rakendada inimese ja loodussüsteemide, sh terve biosfääri vahekorra kirjeldamiseks. Asja iva on selles, et senine tootmise-tarbimise-äraviskamise tsükkel võib võimendudes kesta veel tükk aega. Kuid mingil hetkel ta katkeb. Loodus ei tunne kompromisse, tema seadusi ei saa trotsida. Ja siis tuleb see, mida nimetatakse ökokatastroofiks. See, mille eest meie aina karmimalt hoiatavad teadlased, mille eest meid hoiatab Rooma paavst Franciscus oma ökoloogilisest mõtlemisest kantud ringkirjas, entsüklikas „Laudato si” -- „Kiidetud ole”. Viimati ütlesid enamvähem samu mõtteid, mis paavst, ka mitmed Eesti teadlased, kes on alla kirjutanud 15 000 teadlase memorandumile, manitsuskirjale, kus meid kutsutakse üles oma elulaadi otsustavalt muutma. Hakkama elupõletajatest eluhoidjateks. Mis tähendab paljude väärtuste, sihtide, tõekspidamiste põhjalikku ümberhindamist. Saabuvad katastroofi vältida ilmselt enam ei saa, selle märke on aina selgemini näha, olgu järjest tugevamates orkaanides, tulekahjudes, mis haaravad aina enam piirkondi Euroopas, Ameerikas ja mujal, ookeanipinna kiirenevad kerkimises, suurte järvede, näiteks Araali mere ja Tšaadi järve hääbumises. Need väiksema õnnetused on nagu tuulehoog, mis käib üle maa äikesetormi eel. Torm on tulekul. Mida varem ta tuleb, seda parem. Seda tõenäosem, on et rohkem loodust, rohkem eluvõimalusi ka meie jaoks on alles. Ilmselt vaid katastroof suudab murda majandussüsteemi võimu, aidata inimestel selle lummusest, sõltuvusest pääseda ja hakata elama teistmoodi. Elada, pidamata hüveks rikkust, vaid pigem vaesust, leidma mõistlikke viise elatustaseme langetamiseks, majanduskasvu peatamiseks, loobuma plastpudelitest, plastkottidest, reklaambuklettidest, murutraktoritest, suuremast osast sõiduautodest, igasugusest reklaamist, mis õhutab meid ostma, tarbima, vahetama vana uue vastu. Ja nii edasi. Ja nii edasi. Paavst Franciscus on sellest kirjutanud. Nagu paljud teadlased. Mida varem tuleb katastroof, seda suurem on lootus, et inimene, end Homo sapiensiks nimetav imetaja, siin planeedil alles jääb. Ent on võimalik ka, et ei jää.
Eks nende mõtete kohta võib öelda ja küllap mõni lugeja ka ütleb, et näe, üks hädakisa tegija juures. On neid ju enne olnud, muudkui hoiatavad ja tänitavad, aga näete – elame aina paremini, majandus kasvab, ehitame uusi toredaid tehaseid, loome aina arukamaid roboteid, kasutame metsa tõhusamalt, saame oma kasutusse aina kiirema interneti. Elu läheb edasi, karavan läheb edasi, haukugu koerad tee ääres või ei. Nojah. Olen kord selle vaatenurga kohta leidnud hää analoogi. Nimelt selle, et tädi Maali ei sure kunagi, on surematu. Kuigi sugulased on mitu korda olnud tema tervise pärast mures ja arstid on ka hoiatanud, et ta peaks end paremini hoidma. Aga näe, on jälle terve ja rõõmus ja toimetab kodus-aias edasi. Kust me võtame, et tädi Maali sureb. Ei sure ju. Tühi jutt, paanika tekitamine.

Käies läbi jõuluehtes kaubamajade siin ja Portugalis, kus igal pool kõlavad jõululaulud ja letid on jõulukraami all lookas, viirastub mulle Jeesus. Jah, Jeesus, kes seisab kuskil, piits käes, ja ootab. Kord ta peksis templist välja kaubitsejad. Piibel ütleb ka, et inimene on Jumala tempel, kus elab Jumala vaim. Nüüd teenitakse selles templis hoopis teisi jumalaid, teenitakse ja kulutatakse raha. Jeesuse käes on piits, millel võib olla orkaani või tuletormi vägi. Need, kes Jeesust ja loodust mõistavad ja kuulavad, palvetavad, et see piits ei lööks meid liiga valusasti.  

jeudi 2 novembre 2017

Сталинизм с человеческим лицом и современные флагелланы

Недавно узнал, что Сталин сам завизировал доклад Лысенко на печально известном пленуме Академии Сельскохозяйственных наук (с более длинным названием). Это неудивительно: для Сталина и его единомышленников было исключительно важно верить в то, что нет такой вещи как человеческая натура, что человека воспитывает среда, обстоятельства, но что благодаря новой, научной идеологии, мы в состоянии воспитать нового человека, свободного от недостатков его предков, выросших в классовом обществе. То, что многие черты человека характера наследственны, и они сильно ограничивают его воспитуемость, было для сталинистского варианта большевизма совершенно неприемлимо. Результат – под мудрым руководством генералиссимуса, следуя его личным инструкциям, генетика была объявлена буржуазной лженаукой и уничтожена, отчасти вместе с генетиками.Читая о том, что ныне творится в свободном западном мире и слушая то, что говорят друзья, живущие там и знакомые с царящей в тамошней академической среде идеологией, не могу не провести параллели между тогдашним Советским Союзом и тем, что творится сейчас. В обоих случаях налицо вера в возможность воспитания нового человека, свободного от вредного влияния старых обычаев и предрассудков. Для обоих человек – социальный продукт. Все обусловлено, создано социальной средой, влияющей на него с самого раннего возраста, будь то сознательно или подсознательно. Такое воздействие социальной среды и делает из нас мужчину или женщину, гетеросексуала или гея, пай-мальчика или хулигана, гения или дурака, поэта или трубопроводчика, агрессора или пацифиста, и т.д. И в практике адепты этой идеологии серьезно занимаются воспитанием-созданием нового человека, который уже совершенно свободно может выбрать себе пол, профессию, сферу интересов, сексуальную ориентацию, в будущем может быть и расу и характер умственных способностей, если, конечно, оные вообще существуют. Идея о том, что человек рождается мужчиной или женщиной, и это во многом предопределяет черты его личности, или что некоторые люди по своей генетике агрессивны, экспансивны, застенчивы, интроверты или экстраверты, итд. большой части западной академии и левой интеллигенции абсолютно неприемлема и они борются против нее с таким же пылом, как в свое время в СССР боролись против различных проявлений буржуазной идеологии. Нередко сегодняшние антигенетики не брезгуют и мягким терроризмом: ученым и преподавателям приходится умалчивать о фактах и теориях, которые кое-кому из активистов кажутся сексистскими или расистскими. Протестующие студенты могут криками, гвалтом просто вынудить их прекратить лекцию. А иногда и покинуть свой пост.Западный сталинизм с человеческим лицом стремится к переоценке всех ценностей, к замене старого, феодально-буржуазного понимания сущности человека. Так как, по новым взглядам, человек – результат воспитания, то его нужно воспитывать по-новому, дать ему возможность свободно выбирать свой пол, не травмировать его запретами и приказами, не говоря уже о шлепках, которые оставляют в его психике неизлечимые раны. В школе ребенка нельзя заставлять зубрить, учеба должна быть интересной, увлекательной. Хорошие манеры, опрятная одежда – это все следует отбросить, то, как человек ведет себя, как одевается, как выглядит – это его личное дело. Тут, парадоксально, появляется новый этикет со своими правилами, прежде всего политкорректностью, newspeak'ом, где прежние слова заменяются новыми, где вместо man теперь надо сказать human, вместо negro – afro-american. А иногда и вместо he и she – ze или they. И нынешний этикет требует, что мужчине нельзя помогать женщине надеть пальто или открыть ей дверь. Это, мол, унижает ее.И в советском, как и в западном либеральном сталинизме много садо-мазохизма. Но в СССР он выражался по-другому. Советское руководство во главе с самим Иосифом Виссарионовичем вело себя стопроцентно садистски, требуя от народа стопроцентного мазохистного подчинения, готовности страдать во имя светлого будущего.На Западе еще в начале ХХ века царил садизм, государства соревновались и воевали, стремясь подчинить себе остальной мир, завладеть колониями.
Запад был империалистическим. Но после двух несчастных войн, которые иногда заслуженно называют гражданскими войнами Запада, тут начался пересмотр основ идеологии, который к нынешнему времени привел к тому, что, особенно в кругах интеллигенции, стал преобладать мазохизм. Сегодня западный интеллигент склонен верить, что почти во всех мировых бедах виноват империалистический, колониалистический, расистский и сексистский Запад. И простить другим игрокам, будь то африканцы или арабы, все, совершаемое ими у себя дома или уже на Западе, так как они являются жертвами сего западного империализма-колониализма. Запад должен помнить, что и исламский терроризм является справедливой местью завоеванных, униженных и оскорбленных их угнетателями.
Западу следует каяться за содеянное, посыпать себе голову пеплом и терпеть.
Такой мазохизм кое в чем напоминает средневековое массовое религиозное движение флагелланов, занимавшихся самобичеванием за свои грехи. Как флагелланы, так и современные западные бичующиеся не отличаются особой терпимостью к инакомыслящим, в наши дни к погрязшим в своих грехах белым европейцам, особенно мужчинам. И как флагелланы и другие средневековые фанатики, они недолюбливают евреев, выражая свои чувства довольно немирными протестами, например не давая израильским артистам и ученым выступать.Для современных флагелланов с человеческим лицом западные люди, прежде всего, конечно, мужчины, являются самыми грешными существами на свете. Все другие, пусть африканцы, пусть мусульмане, пусть индусы – лучше. То, что мир таков, как он есть уже несколько столетий, создан и построен европейцами, к которым позднее присоединились и американцы, несомненный факт. Они, мы, то есть наши предки, в самом деле виноваты в страшных преступлениях, в геноциде, работорговле, двух мировых войнах и во многом другом. Но является ли это результатом нашей бело-европейской особой грешности, того, что мы врожденные преступники? Я в это не верю. То, что натворил белый человек, скорее всего результат достигнутого им технического прогресса. Он просто стал намного более мощным, чем другие. И пользовался своей мощью в своих интересах, игнорируя интересы других людей и живых существ. Белый человек был так же эгоистичен и близорук, как другие до него.
Теперь, когда, после двух разрушительных войн, Европа потеряла не только свою былую мощь и славу, но и веру в себя, в свою цивилизацию, на ее роль в мире претендуют другие. И не только Америка, являющаяся, скорее всего, ее alter ego, ее упрощенное издание для широких масс, но и Китай, Индия, исламские страны. В их распоряжении такая же технология, такой же ноухау как у европейцев. Имеем ли мы основание верить, что соперники европейцев и американцев, будущие великие державы, будут вести себя лучше, гуманнее, умнее, чем вели и ведем себя мы, белые люди? Мне кажется, что многие нынешние сталинисты и флагелланы с человеческим лицом готовы в это верить. Я нет. Человека можно кое к чему научить, воспитать, но невозможно сделать из него нового человека. Хотя нам, человекам, нравится забывать о том, что мы и звери, и унаследованные от наших давних предков черты вкупе с нашим собственным и искусственным интеллектом делают нас очень опасными зверями. Опасными для других зверей, для всего живого, для нас самих.mardi 31 octobre 2017

Lõpetada värvipimedate diskrimineerimine

*
Kui värvipimedate (daltoonikute) kogukonna esindaja, protestin ma sõna „roheline” vastu. Selle sõna kasutamisega diskrimineeritakse meie vähemust. Kuna meie jaoks roheline, kollane ja oranž on sama värv, nõuan, et leitaks uus sõna, mis tähendaks kõiki neid värve koos. Pakun ise sõnu nagu „pulleline”, „koheline” või „ropullane”.

Как представитель сообщества цветослепых-далтоников, я протестую против употребления слова „зеленый”. Этим словом дискриминируется наше меньшинство. Так как для нас зеленое, желтое и оранжевое являются одним и тем же цветом, я требую, чтобы нашли новое слово для тех трех цветов вместе.


As a representative of the community of colour-blind, daltonic beings, I protest against the use of the word „green”. Use of this word is an act of discrimination agains our community. As for us, green, yellow and orange are the same colour, I demand that a new word be invented, meaning them all.

lundi 23 octobre 2017

Ei ole inimene

Sain kokku oma kunagise tuttava Joonatan Vaglarauaga. Ta nägi mind tänaval, ruttas mu juurde. Nägin, et ta oli üsna erutatud ja kohe selguski, miks. Nimelt oli ta lugenud uudistest, et Briti valitsus pöördunud ÜRO poole taotlusega, et tema dokumentides ei kasutataks enam sõnapaari "rase naine" -- pregnant woman, беременная женщина jt. See olevat solvav transseksuaalidele-transgenderitele, kes ka vahel otsustavat lapsi saada. Rasedat tulevat nimetada ainult "rase inimene". Joonatan seletas, et ta on sellest uudisest väga rõõmus. Viimaks ometi! Tema loodab tõsiselt, et see on algus, mille juurde ei saa pidama jääda. Nimelt on tema, Joonatan, lapsest pääle veendunud, et ta ei ole inimene, vaid siga. Õnnetuseks ei olnud tema lapsepõlves meditsiin suuteline inimest seaks kujundama. Seda ei suuda veel ka tänapäeva meditsiin, kuid juba on võimalik sea organeid inimesse istutada. Ilmselt ka vastupidi. Nii loodab Joonatan meditsiini edusammudele ja kavatseb omalt poolt varsti esineda üleskutsega kõigile, kes end samamoodi tunnevad kellegi muu kui inimesena. Ta tunneb vähemalt veel üht siga, üht mäkra, kaht koera ja üht karu. Ta on ka kindel, et nüüd, innustatud Briti valitsuse epohhaalsest sammust, astuvad need ja teised olevused nüüd avalikkuse ette ja hakkavad nõudma oma õigusi. Esimese sammuna muidugi tuleb koos iganenud sõnadega "mees" ja "naine" jätta ka sõna "inimene" ja selle asemel kasutada sõna "olevus", "olend" või "elusolend". Kõigile olevustele tuleb anda õigus abielluda, elada pere-elu ja saada järeltulijaid, teisi olevusi. Joonatan usub, et teaduse, eriti geenitehnoloogia ja plastilise kirurgia edusammud teevad selle juba põlvkonna-paari pärast võimalikuks. Seni peavad esimesed oma õiguste eest välja astuvad olevused leppima teadmisega, et nad on suure eetilise revolutsiooni kuulutajad, esimesed, kes julgevad astuda kivinenud tabude vastu.

dimanche 1 octobre 2017

Välisministeerium karu saba alla

Kui lugesin, et Eesti Välisministeerium teatab, et Eesti toetab Hispaania territoriaalset terviklikkust, ütlesin sõber Samuel Kirotajale, et saadaksin meie välisministeeriumi persse koos Hispaania terviklikkuse ja muude kõlavate sõnadega. Samuel ei olnud nõus. Tema meelest oli Euroopa allakäigus oluline osa selles, et osa venelasi, ühe Vene impeeriumi kubermangu kodanikke, kuulutasid selle kubermangu iseseisvaks Eesti Vabariigiks. Selletõttu jäid Venemaal võimule bolševikud, Saksamaal tulid võimule natsid ja sõjas said hukka kümned miljonid inimesed. Samueli meelest ei olnud toonane Vene impeeriumi terrritoriaalse terviklikkuse lõhkumine üldse seaduslik ja nii ei ole seaduslikku alust ka Eesti Vabariigil. Seaduslikkuse ja maailmarahu huvides tuleks taastada Vene Impeerium oma 1914. aasta piirides. Õigusjärgselt oleme Vene Impeeriumi alamad, elame siis Liivimaal või Eestimaal. Niisama tuleks tema meelest taastada ka Hispaania impeerium, mille koosseisu kuuluksid pääle Kataloonia ja Baskimaa ka praegused Kesk- ja Lõuna-Ameerika riigid (v.a. Brasiilia), Kuuba, Puerto Rico ja Filipiinid. Eesti Välisministeeriumi avaldus annab temale lootust, et ka sääl mõistetakse, et tulevik kuulub taassündinud impeeriumidele, ütles Samuel, kui lahkusime.

mercredi 13 septembre 2017

Ilmasõda

Samuel Kirotajal on õnnestunud teada saada üht-teist NATO pääkorteri kinniste uste taga peetud arutlustest. Küllap on paljud viimastel päevade kuulnud paksude pilvede tagant NATO lennukite mürinat. Siin pole tegemist tavaliste rutiinsete õppustega, vaid mängus on midagi hoopis enamat. Nagu nüüd teada, tõi NATO liikmeks hakkamine meile Põhja-Atlandi ilmad: seda sai igaüks mööduval suvel uuesti tunda. Ent ilm pole lihtsalt ilm. Nüüd on NATO salajane etnopsühholoogia töörühm jõudnud järeldusele, et ilm, st kliima määrab otsustavalt rahvuse iseloomu. Põhja-Atlandi ilm on sünnitanud viikingid ja teised vaprad algatusvõimelised inimesed, on kujundanud ka inglaste ja põhja-ameeriklaste karakteri, ning annud palju ka prantsuse vaimu kujunemisele. Põhja-Atlandi kliima -- see on Euroopa, see on demokraatia, vabadus, innovatsioon, ettevõtlus... Põhja-Atlandi kliimaga on kontrastis kontinentaalne Venemaa, Euraasia kliima oma kuivuse ja tuimusega, karmide talvede ja põuaste suvedega. See kliima, need ilmad on kujundanud venelaste iseloomu, nende pohhuismi, laiskuse ja algatusvõimetuse, Venemaa kliima ei lase sääl tekkida demokraatial. Nii on NATO ja üldisemalt Lääne, nii ka meie huvides kindlustada Põhja-Atlandi ilmade püsimine siin, kontinentaalsete Vene ilmade tagasitõrjumine ja võimaluse korral, loodetavasti juba lähemas tulevikus Põhja-Atlandi ilmade levitamine Venemaa avarustesse. Selleks on NATOl nüüd omad sala-abinõud, mida viimasel ajal siin ja naabermaades on edukalt katsetatud. Siit siis pilvi paisutavate ja soojalaineid tagasi tõrjuvate lennukite mürin meie kohal. Pole kahtlust, et juba paari põlvkonna pärast on eestlastest niimoodi kujundatud uue aja viikingid, kartmatud ja ettevõtlikud sangarid, kes tunnevad end koduselt tormis, vihmas ja lörtsis.

Õve, emis ja perse

Samuel Kirotajat inspireerib endiselt sõna "õve", mis peab asendama pikka sõnapaari "õed-vennad". Ema-isa kohta on nüüd juba uus sõna "emis". Ent mis teha pika lohiseva sõnaga "perekonnaseis". Lühendada, panna kokku mõlema sõna esimesed silbid. Saame lühikese lööva sõna "perse". Sellega soovitab Samuel soojalt tutvuda sõna "õve" väljamõtlejatel.