mercredi 17 mai 2017

Paroodiad

Mu kadunud sõber Georg Henrik von Wright kirjutas ühes oma viimases kirjas, et ei taha enam elada maailmas, mis on ikka enam muutumas iseenda paroodiaks. Nüüd, seitsmekümnendate eluaastate teise poolde jõudnult, mõtlen umbes sama. Paljud asjad on muutumas iseenda paroodiateks. Nagu sõnavabadus, valikuvabadus ja demokraatia. Hädaldatakse Donald Trumpi üle, kes on tegemas USAst naljanumbri. Aga asi pole ju Trumpis! Asi on selles, mida on uhkelt nimetatud Ameerika demokraatiaks. See, et kõige võimsama riigi etteotsa sai see naljakas mees, on sellesinatse demokraatia tulemus. Kui Trump on rumal, on rumal ka Ameerika rahvas, mida pole tegelikult vaja eriti tõestada. Ja rumal on olla liidus sellise rahva ja riigiga. Ning paraku on rumal ka uskuda demokraatia imeväesse. Ikka vähem suudab rahvas, eriti veel Ameerika rahvas, valitseda oma riiki ja püüda maailma oma arusaamiste järgi ümber korraldada. Mis on samamoodi tema rumaluse märk. Targasti teevad need, kes oskavad USAst ja demokraatiast parajat distantsi pidada.

jeudi 4 mai 2017

Tere võililled!

Samuel Kirotaja ja Leo Raudsepp on oma detektiivitöö mõneks ajaks kõrvale pannud, teevad maal aiatööd ja tunnevad kevadest rõõmu. Ise ütlen tere võililledele ja võsale. Olgu nad tervitatud, elagu nad üle need, kes neid kaotada-hävitada püüavad. Võilill pole umbrohi, umbrohi on see, kes tema vastu võitleb! Umbrohi on see, kes teeb aiast-pargist rohelise kõrbe, kus lindudel ja liblikatel pole enam olemist ja kus tal on uhke murutraktoriga elupuukökatsite vahel tiirutada. Ärgu olgu temal ja tema aial pikka iga!

dimanche 9 avril 2017

Soolapuhujate õiguste eest

Äsja õnnestus Samuel Kirotajal teada saada, et Eestis on kujunenud tõhus kaardimooride, soolapuhujate, kohvipaksu ja teelehtede päält ennustajate, hiromantide ja teiste ametiühing „Mantica”, mis kavatseb alustada suurt aktsiooni oma õiguste ja hää nime kaitseks. Kaardimooridel ja soolapuhujatel on villand diskrimineerimisest ja halvustamisest. Eriti pahandab neid see, et nende diskrimineerimises ja laimamises löövad kaasa ka teise muistse ja väärika ennustuskunsti, nimelt astroloogia esindajad. Astroloogid on osanud meelituste, kavaldamise ja kahjuks ka laimu abil saavutada mitmesuguseid privileege, luua soojad suhted võimuringkondadega ja seeläbi saada nii au ja kuulsust kui ka materiaalset kasu. Astroloogidelt tellivad ennustusi ja
nõuandeid ettevõtjad ja linnaisad, nende horoskoope avaldavad ajalehed. Igor Mang tegeleb
edukalt juba Tallinna linnaplaneeringuga. Soolapuhujad ja
hiromandid ei kavatse sellise olukorraga enam leppida ja nad esitasid valitsusele ja presidendile
ultimaatumi: kui neile ei anta astroloogidega võrdseid õigusi ja soodustusi ja nende halvustamist
ei lõpetata, saadavad nad Toompea ja Kadrioru energiaväljadesse vampiirkeerised, mis
imevad Riigikogu, valitsuse ja presidendi positiivsest energiast tühjaks ja tekitavad niiviisi
Eesti riigis energeetilise kvaasivaakuumi mida ei jäta kindlasti oma huvides
kasutamata Kremli hübriidsõdalased.

Sellise ohu ees on valitsus, Riigikogu juhatus ja president sunnitud soolapuhujate nõudmistele
vastu tulema. Valmimas on salajane seaduseelnõu ja selle juurde kuuluvad määrused ja
korraldused, mis loovad soolapuhujatele, kaardimooridele, hiromantidele ja mitmetele teistele
spetsialistidele töökohti ja annavad neile õiguse personaalpensionile. Töökohtadest on esialgu
teada, et Riigikogus asub palgalisele tööle soolapuhuja, Stenbocki majas hakkab valitsust
konsulteerima kohvipaksu päält ennustaja, Kadriorus aga võetakse tööle kaardimoor. Oma
kinnisel istungil võttis Eesti Teaduste Akadeemia vastu resolutsiooni, kus kinnitatakse, et
astroloogide ennustused ei ületa täpsuselt ja tõepärasuselt millegipoolest soolapuhujate,
kaardimooride, hiromantide ja kohvipaksult ennustajate omi, mistõttu astroloogide eelisseisund
ei ole millegagi põhjendatud. Nüüd jääb vaid oodata, kas soolapuhujate jne. ametiühing

 jääb saavutatuga rahule või nõuab ta võimudelt veel järeleandmisi.

mardi 28 mars 2017

Bakterite valitsus


Oma uurimustesse sukeldunud Samuel Kirotajal pole aega olnud neist kellelegi pikemalt rääkida, ta ei taha seda ka teha enne, kui on olemas mingid konkreetsed tulemused. Nüüd neid juba on. Nimelt on Samuel koos oma sugulase Leo Raudsepaga tükk aega kogunud andmeid salajasest naisteorganisatsioonist, mis võimalikult juba valitseb maailma, teeb seda aga niivõrd varjatult, et jätab mulje, nagu valitseksid mehed, naised aga alluksid neile ja kannataksid diskrimineerimise all. See uurimus on aga pooleli. Naiste maailma ja tema saladuste jälile on meestel raske pääseda, ent uurimise käigus tuli ilmsiks ootamatuid fakte, mis sunnivad väga paljut ümber hindama. Ning mitte ainult naiste ja meeste vahekordades. Nimelt on saanud aina selgemaks, et tegelikult ei juhi inimeste, olgu meeste või naiste käitumist mitte mõistus (seda usuvad ainult need, kel mõistust napilt) ega emotsioonid, vaid ... meie siseorganites ja nahal elavad bakterid! Vähe sellest, et bakterid mõjutavad meie tervist, meie kaalu, meie enesetunnet, meie tundeid ja soove, mõjutavad nad ka meie teadvust, aitavad kujundada meie usku ja maailmavaadet. Bakterite elus on omad tsüklid, mille käigus muutuvad nende vajadused. Vastavalt sellele muudavad bakterid ka meie, inimeste käitumist. On saanud ilmsiks, et sõjad, revolutsioonid ja muud traagilised vapustused inimsoo ajaloos sündisid seetõttu, et bakteritel tekkis suur vajadus värskete inimlaipade järele. Kui see vajadus sai rahuldatud, tuli maa pääle rahu. Kuni järgmise sõja või revolutsioonini. Tuumasõda bakterid valla päästa ei soovi, kuna radioaktiivsed laibad neile ei kõlba. Selgesti on bakterid tekitanud ka religioosseid pöördeid, nende tegevus sünnitas islami, vähemat vahhabistliku islami, mitmesugused pogrommid, nõiajahid ja muud fanaatilised liikumised. Bakterid aitasid võimule Lenini ja Hitleri. Nüüd suunavad bakterid inimesi aina enam elama virtuaalses reaalsuses. Ei ole veel selge, mis on nende eesmärk, kuid karta on, et bakteritel on nüüd, kui suur ilmasõda enam hästi õnnestuda ei taha, kavas sekkuda inimeste ellu ja ajalukku mingil uuel moel. Võibolla on bakteritel kavas anda võim mingiks ajaks naiste käest meeste kätte, võibolla aga teha senini varjatult toiinud naiste võim avalikuks. Ei saa välistada sedagi, et bakterid on oma tegelikkude plaanide varjamiseks suunanud Samueli ja Leot avaldama siintoodud seisukohti. Kui siintoodu ka pole otseselt bakterite inspireeritud, võib ta olla nende poolt tsenseeritud ja toimetatud ja mõlemad mehed on uurimistööga tegelema suunatud bakterite poolt. On kahtlane, kas inimeste elus, loomingus ja taotlustes on üldse midagi, mida bakterid poleks otsustavalt mõjutanud. Take care!

samedi 4 mars 2017

Vene keele ja mõtlemise neutraliseerimine

*

Äsja on ajalehtedes olnud lugeda arvamust, et Eestis on vene keel õiguslikult samal tasemel suahili või tšuktši keelega. Selle vastu ei saa vaielda, kuid asjal on aspekte, mis on avalikkuse eest seni varjul olnud. Teatavasti on keel tihedasti seotud mõtlemisega ja nii on ka vene keel ja vene mõtlemine lahutamatus seoses. Mis tähendab, et võitluses Vene agressiooni ja Vene propagandaga tuleb rohkem tähelepanu pöörata vene mõtlemisele ja vene keelele: venelaste agressiivsus tuleneb ju vene mõtlemise ja see omakorda vene keele eripärast. Nii ongi Euroopa Liidus hakatud tõsiselt tegelema vene keele ja mõtlemise uurimisega ning juba on välja töötatud projekt vene mõtlemise ja keele ümberkujundamiseks. Tulemuseks peab olema keel, mis teeb raskeks või lausa võimatuks agressiivse mõtlemise ja loomulikult ka käitumise. Asjaga tegelnud keeleteadlased ja psühholoogid, kelle hulgas, nagu Samuel Kirotaja teada sai, on ka Eesti spetsialiste, jõudsid järeldusele, et vene keel tuleb neutraliseerida, see tähendab, kaotada ära mees- ja naissugu ning muuta kõik mees- ja naissoost sõnad kesksoolisteks. Näiteks женщина – женщино, мальчик – мальчико, мужчина – мужчино, жопа – жопо, Россия – Россиё, Москва – Москво. Asesõna „tema” tähenduses oleks он ja она asemel ainult оно. Sellise keelereformiga saavutaks Euroopa kaks kärbest ühe hoobiga: vene keel ja vene mõtlemine muutuksid täiesti poliitkorrektseks, sooneutraalsus pääseks Venemaal võidule ja saaks eeskujuks Euroopale ja ülejäänud tsiviliseeritud maailmale. Nüüd on probleem ainult selles, kuidas vene keelt ja meelt ümber kujundada. Selleks tuleb kõigepäält Venemaal võim üle võtta. Seda saab teha, kasutades Vene hübriidsõja meetodeid. Konkreetselt – immutada Vene jõu- ja võimustruktuuridesse hulgaliselt sooneutraalseid, transseksuaalseid, homoseksuaalseid ja muid nendetaolisi inimesi. Neid tuleb leida Venemaa naaberriikidest, ennekõike Baltikumist. Loomulikult peavad need hübriidsekssõdalased omandama perfektselt praeguse vene keele, kehastuma Vene patriootideks. Sellel eesmärgil ongi nüüd Eestis mõnel pool vaikimisi kehtestatud vene keel teise riigikeelena, teisiti ei oleks operatsioon Vene keele ja meele neutraliseerimiseks võimalik. Nii peavad Eesti elanikud esialgu suhtuma vene keelesse mõistvalt, et ettevalmistusi suure Venemaa ümberkujundamiseks mitte häirida. 

lundi 27 février 2017

Inimvaba Eesti pooleViimasel aastakümnel on saanud selgeks, et pole valdkondi, kus masinad-robotid ei suudaks asendada inimest. Juba on ilmunud piloodita droonid, juhita autod, robotkelnerid ja robotlõbutüdrukud. Inimesi vajatakse aina vähem. Siin peab Eesti riik, kes on maailmas tuntud ja hinnatud oma julge innovaatilisusega, tegema julge sammu tulevikku ja rajama inimvaba riigi. Riigi, mis toimib täiuslikult ka ilma inimesteta. On selge, et tootmises ja teeninduses saame varsti inimesteta hakkama, ka kunstiloomingus ületab tehisintellekt varsti inimese loodu. Inimese ainsaks funktsiooniks jääb juba lähemas tulevikus vaid tarbimine. Ent ka siin on automaatikal oma sõna öelda. Tänapäeval valmistatakse ju tooted kindla kestvusajaga, nii pole raske näiteks toota riideid, mööblit, ent ka kompuutreid ja televiisoreid, mis teatud aja pärast kõrvaldatakse, suunatakse taaskasutusse ja asendatakse uutega. Ka toidu tootmisega alates taime- ja loomakasvatusest, loomade tapmisest ja liha töötlemisest kuni toidujäätmete utiliseerimiseni,, sh. komposteerimiseni saavad robotid kahtlemata suurepäraselt hakkama. Inimese võib siis riigi majandusest ja muust elust lihtsalt kõrvale jätta. Nii ei sõltu riigi majandus ja poliitika enam inimeste tujudest, emotsioonidest ja lihtsalt inimlikust rumalusest. Selline inimvaba Eesti riik saavutab kindlasti suurepäraseid tulemusi, tema majandus puhkeb õitsele, SKP tõuseb plahvatuslikult ja Eestist saab hiilgav eeskuju teistele riikidele. Võib küsida, mis saab siis inimestest, Eesti kodanikest ja elanikest. See selgub muidugi tulevikus. Kindlasti ei saa inimvabast Eestist ebahumaanne riik. Riigil, mis ei vaja inimesi, pole siiski õigust inimesi likvideerida. Arvatavasti saavad inimestest Eestis ja mujal riigi lemmikud, analoogselt meie lemmikutele – koertele ja kassidele, kes tunnevad üksteisest, oma olemasolust rõõmu ja saavad endale mingi osa riigi poolt külluses toodetud materiaalsetest ja vaimsetest väärtustest. Suure osa oma ajast veedavad need lemmikinimesed arvatavasti virtuaalses tõeluses. Pole võimatu, et tehnoloogia arenedes saab võimalikuks inimesed ka päriselt virtuaalsesse tõelusse ümber suunata, viia meie teadvus kompuutritesse, kaotades niiviisi vahe loomuliku ja tehisintellekti vahel. 

vendredi 24 février 2017

Repinski hübriidsõdalastest kitsed

Minister Repinski kiirest ja ootamatust lahkumisest on kirjutatud mõndagi, kuid selle tegelik põhjus on seni üldsusele teadmata. Samuel Kirotajal on õnnestunud selle jälile saada. Asi on tegelikult päris lihtne. Repinski kitsefarmis oli osa kitsi ja sokkusid tegelikult hästi maskeeritud Vene hübriidsõdalased, kes Putini korralduse pääle oleks kohe valmis olnud liikuma Toompea pääle. Asjale aga saadi jälile. See juhtus parasjagu pikantsel moel. Nimelt oli üks Eesti salateenistuse eriti salajase rühma liige, kes kitsefarmi läheduses liikus, kaua aega elanud ilma naiseta, kes ta maha jättis. Pärast pikemat kõhklust otsustas ta oma seksuaalseid vajadusi rahuldada kitse abil. Mehe jahmatus oli aga suur, kui kits hakkas temaga rääkima vene keeles, kasutades teatud kolmesõnalisi väljendeid. Mehel õnnestus kiiresti põgeneda, muidu oleks hübriidsõdalane temaga arveid õiendanud. Pärast nimetatu sündmust lahkusid kitsedeks maskeerunud hübriidsõdalased kiiresti farmist. Nende edasine saatus pole selge, on kahtlusi, et nad maskeerusid ilvesteks ja huntideks ning viibivad endiselt kuskil Põhja-Eesti metsades. Selge on aga see, et minister Repinski pidi ameti maha panema.