lundi 21 avril 2008

Okupatsioon -- anneksioon

Mind on ammuaega pahandanud see, et nõuka-aega nimetatakse aina okupatsiooniajaks. Olen uurinud veidi rahvusvahelise õiguse raamatuid ja küsinud tarkadelt juristidelt, kas selle sõna kasutamine on õige. Juristide arvamus oli, et sõnaga "okupatsioon" on tugevasti liialdatud. Minu arusaam on, et tegelikult oli okupatsiooniga tegemist paaril suvekuul 1940, kui Eestis võim oli tegelikult NL emissari Ždanovi käes, ent midagi endistest võimustruktuuridest veel kehtis. Kuigi okupatsioonivõim ületas oma volitusi ja asus juba muutma poliitilist süsteemi ja sekkus valimiste korraldamisse. Pärast Eesti liitmist NL-ga polnud Eesti enam okupeeritud riik, vaid kuulus NL koosseisu. Eesti kodanikest said NL kodanikud ja see ongi määrav seik. Saksa okupatsioon oli okupatsioon, kuigi ka siin okupandid astusid üle oma volitustest ja ignoreerisid EV seadusi, hävitades juute ja "kommuniste". Okupatsioon võib olla seaduslik, nagu oli Austrias II ilmasõja järel või teatud määral Iraagis, kus ÜROlt saadi midagi volituste taolist okupatsioonirežiimi kehtestamiseks. Enne Iraagi valitsuse ametisseastumist olid Eesti sõjamehed Iraagis okupandid. Millegipärast on sellel sõnal Eestis halb kõla, ta on saanud halvustava tähenduse. Kuigi rahvusvahelise õiguse järgi on anneksioon midagi palju halvemat kui okupatsioon.

Aucun commentaire: