vendredi 26 juin 2015

Venevastasus kui rahvusluse alus

Ukraina keelest saab vene keele oskaja midagi aru ja kui oskad ka poola keelt, ei ole ukraina teksti eriti raske lugeda. Lood endale mingi algoritmikese, mis aitab ukraina morfeemid vene omadeks transformida ja loedki. Ja vahel on huvitav, vahel ka väga õpetlik lugeda. Allpool katkeke eessõnast Dmitri Dontsovi oopusele, mis on vist üks kõige käredam venevastane traktaat üldse, mida tean. Millest see käredus? Pääle muu ehk sellegipärast, et osa Ukraina intelligentsi ei saa leppida sellega, et Kiievi kunagine sära ja ülemus on kaotatud, et Kiievi Venemaa asemele on tõusnud Moskva Venemaa. Analoogia araablastega, kes ei andesta Läänele seda, et Lääs on võtnud islami-ilmalt selle aupaiste, mis tal kunagi oli.

Dontsovile on Venemaa "apokalüptiline koletis", kellega ei ole võimalik mingi kompromiss. Venemaa on pimedus, Lääs valgus, Venemaa -- kollektivism, Lääs -- individualism, Venemaa -- türannia, Lääs -- vabadus jne. Ehtne mütoloogiline mõtlemine. Mis viib kahtlusele, kas siin Ida-Euroopas sageli tegelikult tahetaksegi "integreeruda Läände", sest Lääs on siinses ideoloogias lihtsalt Venemaa antipood. Aga Lääne väärtusi omaks võtma ei tõtata, nagu näitab gay-paraadi laialipeksmine Kiievis või eestlaste raevukas reaktsioon kooselu seadusele ja võimalusele, et siia tuleb pagulasi Aafrikast. Nii et tegelikult oleme vaimselt endiselt Ida-Euroopa, üpris Venemaa sarnane. Lõige, fassong on sama, rõivas ainult pahempidi pööratud. Venemaa Lääne-vastasus on IdaEuroopa Vene-vastasusega väga sarnane, tegu on sotsiaalpsühholoogiliselt sama fenomeniga.

Siin siis katkeke Dontsovi raamatu eessõnast, mille autor on teose Дух Росії väljaandja-toimetaja Oleg Bagan. See võtab hästi kokku Dontsovi põhiteesid. Raamat ilmus esialgu saksa keeles 1961. aastal, äsja tuli välja ukrainakeelne tõlge. 


В українській історії Д.Донцов став тим Катоном Старшим і Кассандрою в одній особі, який не втомлювався повторювати, що загроза з боку Росії-імперії буде нависати смертельною небезпекою, доки українці як нація не позбудуться всіх можливих напливів з російського світу на всіх рівнях – цивілізаційному, культурному, політичному, соціальному, інформаційному і психологічному. Йому вдалося сформувати цілі верстви і покоління українських громадян, які антиросійську ідеологію як рацію стану взяли собі на озброєння абсолютно.

Ukraina ajaloos sai D. Dontsovist Cato Vanem ja Kassandra ühes isikus, kes ei väsinud kordamast, et surmaga ähvardav oht julgeolekule Vene impeeriumi poolt püsib niikaua, kui ukrainlased ei vabane kõigist võimalikest Vene mõjudest, olgu need tsivilisatsioonilised, kultuurilised, poliitilised, sotsiaalsed, informatsioonilised või psühholoogilised. Tal õnnestus kujundada terved kihistused ja põlvkonnad Ukraina kodanikke, kes võtsid jäägitult omaks venevastase ideoloogia kui riikliku poliitika aluse.

Aucun commentaire: