samedi 22 mai 2010

Võrdõiguslikkus ja psühholuugia

Sotsiaalministiirium on käümä pandnu kampaania "stereotüüpe vasta". Idee om seo, et arvosaamine tuust, et
omma oleman mehi ja naisi tüü, om üts stereotüüp. Paar miljonit kruuni pandas tuu pääle, et latskeisile selges
tetä, et nimä võissiva kasvõi sepätüüd tetä ja poiskeisile, et näile sobissi latsiaidniku tüü... Inne ku säänest asja
tetä, võissiva ametnigu luke Simon Baron-Coheni raamatut "The Essential Difference" ja näütüses ka Steven
Pinkeri "The Blank Slate". Ja võrdõiguslikkuse volinik Margit Sarv võissi inne näid raamatid luke ku timä kirotas
kurje kirju muusiumele, kon tetäs poiskeisi mänge päivi. Arvosaamine, et naise omma rumala ja nõrgakese, om
aost maaha jäänü. A prõlla või üteldä, et XX aastasaa arvosaamine, et mehe ja naise erinevuse omma kasvatuse
tulemus, om ka võlsis osutunu. Egäüts, kinkäl om olnud poigi ja tütrit, tiid eski, et näil omma esimuudu huvi
ja tahtmise. Iisraeli kibutsen proomiti latsi õkva üttemuudu kasvatada: poiskese ja latskese opseva üttemuudu
ravvatüüd ja nõglatüüd, püssülaskmist ja söögitegemist. A viimäte lätsiva mehe iks rohkep insineres ku naise ja
naise rohkep oppajis ja meditsiini ja sotsiaaltüü pääle kui mehe.

Aucun commentaire: