mercredi 19 mai 2010

Imäkiil

Ole arvo saanu, et ole inemine ilma imäkeeleta... Vanaimä-vanaesä es kõnela eesti kiilt häste, võro ja saksa sõnno ja vorme tulli iks sisse. Imä olli käünü vinne koolin suuremba osa aost, sis elänu ja opnu Saksan ja Prantsusen. Kui olli viil koolipoiskene, naksi imä tõlketöid lugema ja kohendama, timä es ole kinmä uma keelele. Nii es ole imä mu keeleoppaja, ma olli imä oppaja. Raamatuist ja koolist, rohkep küll tõisilt latsilt ku oppajilt sai tuu eesti kiil opitus. Ja nüit, ku lue näütüses haridusministiiriumi suurt ja vägevät plaani, kuis toda eesti keele oppamist-arendamist tävvendädä, tõhustada, parendada jne, siis tuu tekst om kirotet küll säändsen keelen, kumba kuigimuudu imäkeeles ei saa pitä. Mis imäkiil või olla üts kroonukiil?

Aucun commentaire: