samedi 22 mai 2010

Taha-i suvandeid

Ei saa arva, mille mul ütekõrraga Google'i Chrome läts eestikiilses. Vai õigep om üteldä, et tulliva säändse imeliku
sõna ku suvand ja vaikebrauser ja muu säändse, minkast mul om rasse arvo saia. Ole joba aastit harinenu inglis-
kiilside sõnnuga, taha-i näid kunstlikke sõnnu. Ja minno vihastas tuu, et ilma küsümäldä lätt brauser "eesti"kiilses.
Mu meelest om seo lihtsalt rummal, ku paar aastaka perän tuud, ku programmi tuleva inglise keelen, tetäs kuigimuudu
eestikiilses ja tuu kiil om väega imelik ka. Parep olessi võtta inglise sõna eesti kiilde. Et ei olessi suvand, olessi
optsioon vai optsio. Parep oppi veedü ladina kiilt ku punnitada puul-eestikiilsit IT-sõnnu tetä. Olko ik üts rahvus-
vaheline kiil nigu keskaol olli ladina kiil.

Aucun commentaire: