mercredi 19 mai 2010

Kas tule viil Masingu-usk?

Lue Sommeri-poisi Masingu-luku ja mõtle, et peräkõrd om aig nii kavveh, et Masingule tule uma Paulus nigu Jeesusele tulli. Paulus, kiä es tunne Jeesust, es ole timägä konagi kokko saanu. Jeesuse veli Jakobus toimet tassa Jeruusaleman, timä ümbre olli väiko salgakene inemiisi, es ole vahtse religiuuni tegemises jaksu, es ole päälehakkamist. Inne ku tulli Paulus ja nakse sekeldama, Jeesusele PR-i tegemä, kogouisi luuma. Neo inemise, kiä Masingut tunseva, tiidsevä inemist; tuu inemine es ole paljalt prohvet vai üliinemine, vaihel olli veedu nallakas ja veidergi. Olli sääne inemine, kinkä nimega saa-i minna lunastust ja vahtset ello kuulutama. Nooremba, kiä ole-i Masinguga tutva olnu, lueva timä kirätöid ja näile om timä prohvet, imeinemine. Näist või tulla Masingu-usu apostli. Masingu armulugu olli ammuaigu teedä, huvitav om tuu, kuis tuu lugu muutus kiräniku käen ummamuudu religiuusses luus. Ole-i inäp asi tollen, et vana miis taht noore latskesega sängü minnä, om hoobis üts salaperäne kosmiline draama, kon üts tõselt galaktikalt peri inemine ots tõist. Ja ku löüd, sis piät midägi sündümä, viimäte eski inemisesugu lunastedus saama. Egäpääväne, banaalne saa müstilise tähendüse, nii et või saada Masingu evangeeliumi ütes päätükis. Vaia viil Pauluse kirju ja sis om nätä, mis edesi saa... Tule üts kristluse muudu new age'i sekt, kon om Magellani pilve, reinkarnatsiuun, kon Darwin om kurat ja Bernard Shaw ja mõni tõne omma pühämehe.

Aucun commentaire: