vendredi 9 mars 2018

Metsapoliitika salajased tagamaad

Siin on meil juba olnud suurepärane võimalus kirjutada Samuel Kirotaja avastusest, kelle õnnestus välja uurida, milleks ja kellele tegelikult on vaja Rail Balticut -- nimelt sellega kavatsetakse Venemaa kallaletungi puhul evakueerida Tallinnast Eesti eliit. Samueli uuringute valguses ei ole põhjust imestada, miks partei, st parteid ja valitsus on järjekindlalt ignoreerinud Tartu huvisid, ei ole uut raudteed kavandanud läbi Tartu, saboteerivad kiirtee ehitust Tartu ja Tallinna vahel ning nüüd on valmis Tartu külje alla ehitama hiiglasuure tselluloositehase. Nüüd on Samuel oma uuringuid jätkanud ja mitmest allikast on tema kätte jõudnud info, mis siin paljutki seletab. Nimelt on partei, st parteid ja mõjukas osa Eesti eliidist jõudnud arusaamale, et Eesti annekteerimine või paremal juhul oma mõjusfääri lülitamine Venemaa poolt on vältimatu, Ameerika loobub varem või hiljem tegelemast Ida-Euroopa asjadega ja pole jõudu, kes Eestit ja teisi Balti riike Venemaa eest kaitseks. Selles olukorras ongi kõige õigem evakueerida Eestist hulk haritud ja võimekaid inimesi ja varasid ja rajada evakueeritutele soodsad elutingimused kuskil Läänes. Eesti kultuur, eestlaste omavaheline suhtlemine ja Eesti poliitika tuleb virtualiseerida nii et geograafia ja vahetud kokkupuuted siin enam olulist rolli ei mängi.

Selle virtuaalse Eesti idee visandas kunagi Jaan Kaplinski, kuid tema kava jäi väga pääliskaudseks. Nüüd on asjaga tõsiselt, kuigi täiesti salaja, edasi töötatud. Seda nii tuleviku virtuaal-Eesti ülesehitamise probleemidega kui sellega, kust leida ressursid eestlaste evakueerimiseks, neile elu-ja töökohtade leidmiseks Läänes, eakatele pensionite maksmiseks, eesti lastele virtuaalse eestikeelse hariduse andmiseks jne. Selleks ressursiks sobib kõige paremini mets, mis ju kord kindlustas Eesti krooni ja aitas meil teha sammu iseseisvuse poole. Nüüd läheb osa metsa müügist saadud raha RMK abil Eesti tuleviku salafondi. See on vastus professor Toomas Frey küsimusele, kuhu on kadunud osa riigimetsa müügist saadud rahast. See raha on investeeritud Eesti virtuaalsesse tulevikku. Et metsast teenida rohkem, tuleb metsast saadavat puumaterjali töödelda ja siis kallimalt müüa. Selleks on vajalik tselluloositehas. Ei ole mõtet Vene võimu alla jäävasse Eestisse alles jätta väärtuslikku metsa, see tuleb maha võtta ja võimaluse korral töödeldult Läände müüa. Kuna Tartu nagunii saab Vene võimu all uuesti Jurjeviks ja on Eesti rahvale kadunud, pole ka mõtet Tartut kaitsta ja hoida, nagu on kavas kaitsta ja hoida Tallinna ja Pärnut, kustkaudu evakueeritakse Eesti eliit ja võimaluse korral osa lihtrahvast. Nii ei ole õige rääkida sellest, kuidas meie metsatööstus laastab Eestit. Meie metsatööstus laastab vaid maad, mis jääb võõra võimu kätte ning aitab luua uut, vaba ja õitsvat virtuaalset tuleviku-Eestit. Hoiame talle pöialt!

Aucun commentaire: