mardi 31 octobre 2017

Lõpetada värvipimedate diskrimineerimine

*
Kui värvipimedate (daltoonikute) kogukonna esindaja, protestin ma sõna „roheline” vastu. Selle sõna kasutamisega diskrimineeritakse meie vähemust. Kuna meie jaoks roheline, kollane ja oranž on sama värv, nõuan, et leitaks uus sõna, mis tähendaks kõiki neid värve koos. Pakun ise sõnu nagu „pulleline”, „koheline” või „ropullane”.

Как представитель сообщества цветослепых-далтоников, я протестую против употребления слова „зеленый”. Этим словом дискриминируется наше меньшинство. Так как для нас зеленое, желтое и оранжевое являются одним и тем же цветом, я требую, чтобы нашли новое слово для тех трех цветов вместе.


As a representative of the community of colour-blind, daltonic beings, I protest against the use of the word „green”. Use of this word is an act of discrimination agains our community. As for us, green, yellow and orange are the same colour, I demand that a new word be invented, meaning them all.

Aucun commentaire: