mercredi 23 août 2017

Põhja-Atlandi suvi

Viimastel aegadel tegeles Samuel Kirotaja meteoroloogiaga, milleks teda muidugi inspireeris külm ja vihmane suvi. Ning nüüd on ta jõudnud järeldusele, et suved on säärasteks muutunud tänu sellele, et Eesti on NATO liige. NATO on ju Põhja-Atlandi leppeorganisatsioon ja selletõttu on siin nüüd ja tüüpiline Põhja-Atlandi suvi. Nagu kuskil Lofootidel või Norras. Kui soovime tagasi saada endist päris suve, tuleb kas NATOst välja astuda või leida mingi kompensatsioonimehhanism. Viimase otsimisega Samuel nüüd tegelebki.

Aucun commentaire: