jeudi 5 avril 2012

Eesti kiil?

Tütär osti vahtse telefoni. Kai menüüd ja edimält es saa arvo. Imeliku sõna: kuva, kuvamine, varundamine. Kuva om mu meelest soome kiil, mis kiil om varundamine, tiiä-i joht. Eesti kiil sääne ei ole. Inglise keeleh omma tavalitse sõna: image, backup, save. Meil mõteldas imelikke sõnnu vällä. Mis ime, et inemise näid ei pruugi ja inglise kiil tundus omamb ja kodosemb. Ku edesi niimuudu kiilt tsurgitas, nakkase nooremba inemise rohkemb inglise kiilt pruukma.
Telefonin olnu luke: lähtesta sätted. No mis säändse keelega pääle naata? Прощай, родной язык!

Aucun commentaire: