vendredi 26 novembre 2010

Prokuröri ja ahukaadi

Ku kaet televusserit, koh näid juriste iks näüdätäs, sis paistus nii, et 90% prokuröre omma Eestih noorepoolitse naise, 90% ahukaate jälki mehe. Tiiä-i, kas prokuröre valitas vällänägemise perrä (vällänägemise üle ole-i põhjust nuriseda) määndselgi iludusvõistlemisel või om asalugu kudagi tõisilde. A nii timä om.

Aucun commentaire: