samedi 13 novembre 2010

Olessi nigu peris luuletaja

Üle tükü ao löüse üte luuletuse, mis mulle miildü. Veronika Kivisilla luuletus Sirbi viimätsel lehekülel. Hää luuletus ja intelligentne ka. Ku nuur inemine tiid, kiä olli Hildegard von Bingen ja misasi olli ordoviitsium, sis tege iks hääd miilt küll!

Aucun commentaire: