lundi 14 décembre 2015

Asi pole ainult kliimas

Pärast Pariisi kliimakonverentsi näivalt edukalt, uue ja siduva leppeni viinud lõpetust, on press üsna optimistlik. Mõistetav, aga mitte päris mõistlik. Kliima soojenemine on ainult üks meie elulaadi, meie tsivilisatsiooni tagajärgi. Nagu liikide kiire väljasuremine, elusolevustest aina tühjemate ookeanide saastumine plastikuga, maastikute monokultuuristumine. Seda kõike tuleks näha seoses, ühe tervikuna ja siis midagi ette võtta. Mis tähendab enne muud seda, et tuleb elulaadi radikaalselt muuta. Minna raiskavalt, vana äraviskamisele ja uue ostmisele orienteeritud tsivilisatsioonilt säästvale. Nagu on rääkinud paavst Franciscus, kelle vastu tunnen aina suuremat sümpaatiat. Päris tore olla katoliiklane, kui meil on selline paavst!

Aucun commentaire: